Resultats esperançadors en un estudi que obre una nova línia d'investigació per posar fi a l'alzheimer. La revista 'Nature' ha publicat un estudi que demostra com el líquid cefalorraquidi ajuda a millorar la memòria de ratolins vells. Els investigadors han determinat que la proteïna FGG17 pot ser clau.

Els científics responsables de la recerca van transferir líquid cefalorraquidi (una substància que circula pels espais buits del cervell, la medul·la espinal i dues de les meninges) de ratolins joves a uns altres més vells. Després d'això, van observar millores en la memòria dels vells. Per a l'equip, demostra les possibles propietats rejovenidores d'aquesta substància.

En concret, van utilitzar el líquid de ratolins de 10 setmanes per a injectar-lo en ratolins vells de 18 mesos. El que va augmentar va ser l'estimulació de cèl·lules precursores d'oligodendrocits (que són capaces de regenerar un tipus de cèl·lula neuronal i mielina) dins de l'hipocamp, on es troba la memòria.

L'equip investigador, liderat per Tony Wyss-Coray, va identificar un factor de creixement, una proteïna anomenada Fgf17 i que podria actuar com a senyalitzador. Com que els ratolins vells s'havien generat oligodendrocits, els investigadors van identificar aquesta proteïna com l'encarregada d'activar-los i, per tant, com la responsable del rejoveniment.

"L'estudi no només implica que la proteïna Fgf17 té potencial com a diana terapèutica, sinó que també suggereix que les vies d'administració de fàrmacs que permeten que les teràpies accedeixin directament al líquid cefalorraquidi podrien ser beneficioses en el tractament de la demència", asseguren les investigadores Miriam Zawadzki i Maria Lehtinen en l'assaig de 'Nature'