L'hospital Josep Trueta de Girona ha superat les 500 operacions quirúrgiques de fetge per via laparoscòpica en els 17 anys que fa que es va introduir aquesta tècnica a l'hospital gironí. Es tracta d'un mètode menys invasiu que la cirurgia oberta, ja que permet accedir al a zona abdominal a través de petits orificis amb una càmera i els cirurgians poden operar a través de la visió que aconsegueixen amb aquesta càmera. Al principi, només es feien un parell d'intervencions a l'any amb aquest mètode, però al 2010 es va apostar per augmentar-ne l'ús. El Trueta opera cada any entre 60 i 70 tumors hepàtics. El 90% de les cirurgies es fan per via laparoscòpica, mentre que el 10% restant és amb cirurgia robòtica.

L'any 2005 l'hospital Josep Trueta de Girona introduïa una nova tècnica per operar tumors de fetge. Es tractava de la via laparoscòpica, en què s'introduïa una petita càmera per orificis a la cavitat abdominal i permetia als professionals veure dins de l'abdomen i no haver de fer una cirurgia oberta. Era una alternativa menys invasiva però que els professionals feien servir només per a tumors petits i ben localitzats. Entre el 2005 i el 2010 es feien només un parell d'operacions a l'any amb aquesta alternativa quirúrgica.

El 2010 el Servei de Cirurgia General i Digestiva del Trueta va apostar per una transformació en la via d'abordatge d'aquestes operacions i apostar més per la laparoscòpia, ja que era una tècnica menys invasiva pel pacient. Els professionals de la untat van fer molta formació i el responsable de la Unitat Hepatobiliar i Pancreàtica va fer una estada a l'hospital Henri Mondor de París per aprendre com aplicar-la de forma més freqüent.

El 2013 la via d'abordatge preferent en operacions de càncer de fetge ja era la laparoscòpia. Ara, aquest any el Trueta ja ha fet més de 500 operacions amb aquest mètode. Actualment el 90% de les cirurgies per tumors hepàtics que es fan en el Trueta son a través d'aquest mètode. A l'hospital gironí s'hi operen entre 60 i 70 persones a l'any per càncer de fetge. El 10% restant de les operacions que no es fan amb laparoscòpia, son amb cirurgia robòtica.

El doctor Santi López Ben, responsable de la unitat, assegura que ara només s'opta per operar amb cirurgia oberta aquells casos "en què cal fer moltes reseccions i que comportarien un increment de temps". La Unitat Hepatobiliar i Pancreàtica de l'hospital gironí està formada per dos cirurgians i quatre cirurgianes.

En el 60-65% dels casos, el càncer al fetge és fruit d’un procés de metàstasi, mentre que només en el 10-15 % dels pacients el tumor hepàtic és primari, és a dir, s’origina al fetge mateix. La resta són càncers a les vies biliars o lesions benignes.