Científics de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona han desenvolupat un nou biomarcador, denominat RAD51, més precís que els actuals per identificar i estratificar el subtipus de tumors que presenten una recombinació homòloga deficient (HRD, sigles en anglès), com alguns càncers d'ovari, de mama, pròstata i pàncrees. El nou test capaç d'identificar tumors HRD està basat en la detecció d'una proteïna implicada en la reparació de l'ADN, denominada RAD51, per això el seu nom.

Per demostrar la seva validesa clínica, els investigadors iniciaran un assaig clínic que investigarà l'eficàcia del test per identificar pacients amb càncer de mama avançat sensibles als inhibidors de PARP. El desenvolupament del test, que publica la revista 'Cancer Research', l'han liderat Violeta Serra, cap del Grup de Terapèutica Experimental del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), i Judith Balmaña, cap del Grup de Genètica del Càncer Hereditari del VHIO.

El biomarcador ha demostrat la seva precisió per predir la resposta als inhibidors de PARP i la quimioteràpia basada en el platí. «En concret, aquest treball ha servit per demostrar la validesa del punt de tall a partir del qual s'investigarà si els pacients són sensibles a aquests medicaments», ha especificat Serra. «Aquests tumors tenen en comú que presenten alteracions genètiques que afecten la reparació de l'ADN mitjançant el mecanisme denominat de recombinació homòloga, com serien aquells que presenten mutacions als gens BRCA1BRCA2 o PALB2. La detecció dels focus nuclears de RAD51 a les cèl·lules tumorals és un marcador d'aquesta funcionalitat», ha precisat Serra.

Per validar el biomarcador i comparar el rendiment d'aquesta prova amb altres mètodes de detecció de deficiència en aquest mecanisme de reparació de l'ADN van utilitzar 109 models, la majoria de càncer de mama, tot i que també algun de càncer d'ovari serós d'alt grau i de pàncrees. Segons Serra, el test millora la predicció de resposta als tractaments dels quals s'utilitzen actualment i, en concret, la prova RAD51 aconsegueix predir la resposta als inhibidors de PARP fins en un 95% dels casos, mentre que les mutacions del gen HRR només ho aconseguien en un 67% i l'anàlisi genòmica HRD, en un 71%.

Segons les investigadores, el test RAD51 no només ajuda a identificar pacients que presenten alteracions en BRCA1/2 que els farien més sensibles als inhibidors de PARP, sinó també a aquells que presenten alteracions epigenètiques de la via que no es detecten mitjançant una mutació. D'aquesta manera, assegura Serra, «es converteix en una ajuda de gran valor a la presa de decisions i permet estendre la població de pacients que es pugui beneficiar d'aquests medicaments».

Els investigadors, als quals s'afegirà l'Idibaps-Hospital Clínic, faran ara un assaig per provar el test en cohorts de pacients amb càncer de mama metastàtic. En aquest assaig, tractaran pacients amb càncer de mama amb olaparib, un inhibidor de PARP que ja ha sigut aprovat per l'Agència Europea del Medicament (EMA) per tractar el càncer de mama, però que encara no està disponible a Espanya per a aquesta indicació. «Participar en aquest assaig suposarà una gran oportunitat per a les pacients portadores d'alteracions germinals en BRCA1/2 i ens permetrà demostrar a la pràctica clínica l'eficàcia de l'ús del test RAD51 per identificar pacients sense alteracions genètiques que puguin beneficiar-se d'aquests medicaments», ha apuntat Judith Balmaña.