L'estadista Álvaro Franquet i Bonet (Tortosa, 29 d’octubre de 1970) ha publicat la tesi Statistical methods to manage and analyse real world data. Development of a health observatory in Alt Empordà, que va ser valorada amb un Cum Laude per unanimitat del tribunal. Com a resultat de la tesi, s’ha creat l’Observatori de la Fundació Salut Empordà. Ha estudiat a la Universitat de Barcelona, Politècnica de Barcelona, Oberta de Catalunya i la Universitat de Girona, on ha fet el doctorat i ha redactat aquesta tesi.

L’han valorat amb un cum laude unànime. Pot explicar la tesi?

Consta de dues parts. La primera, i que segurament és la més important, és la de la creació d’un observatori de salut a l’Alt Empordà, que va acabar sent el projecte Indica. L’objectiu és recopilar informació de diverses fonts i presentar-la de manera que els diferents actors i agents polítics del territori tinguin una eina més a través de la qual basar-se per a prendre decisions. Des de l’observatori, una de les coses en les quals hem insistit molt és que no es fessin documents molt grans i tècnics, que costin de llegir, sinó que fossin aptes perquè la població pugui mirar-ho i interessar-se per la situació del seu territori. Ara mateix la salut engloba moltes coses, des de la part més social o la desigualtat fins a les malalties com a tal.

I l’altra part?

Està més encarada a l’estadística i gestió de dades. Tracta de com estructurar la informació mèdica per a extraure’n el màxim possible d’informació, és a dir, com estructurar les dades que tenim per a poder aprofitar-les i treure’n coneixement vàlid.

Què és el que li ha cridat més l’atenció de la situació a l’Alt Empordà?

Les similituds entre l’Alt Empordà i el delta de l’Ebre, d’on jo vinc. Ser els dos extrems de Catalunya fa que siguin molt diferents, però que, tot i això, tinguin moltes similituds. Òbviament, aquí hi ha molt més turisme, que repercuteix molt en el territori.

Com és que ha fet la tesi sobre l’Alt Empordà?

Jo aquí hi havia vingut un o dos cops només. La Fundació Empordà Salut va proposar aquest tema per a una tesi i jo coneixia la Maria Antònia Barceló i altres membres de la fundació per un altre projecte. Ells van ser els que em van proposar aquest tema i així va sorgir tot.

Quina és la feina que fa ben bé un estadístic?

De manera molt resumida, un estadístic transforma les dades en coneixement. Abans era una feina més centrada en recerca científica, però ara que les empreses s’han trobat amb una gran quantitat de dades per treballar, el Big Data, han vist que necessiten una persona que estructuri i interpreti correctament una quantitat tan gran de dades. A més, cada vegada hi ha més perfils diferents dins d’aquesta branca.

Amb pocs anys, ha canviat molt la percepció d’aquesta professió?

Sí. Com que ara tothom té telèfons intel·ligents o hi ha sensors a tot arreu, hi ha moltíssimes més dades que necessitem tractar. En això hi treballen els estadístics i altres perfils com matemàtics o informàtics, però és un sector en auge perquè les empreses, tant públiques com privades, estan veient que com més informació puguin tractar, millors decisions podran prendre. La gent ja no es pensa que els estadístics només fem enquestes per l’Idescat.

I ara quins projectes té entre mans?

Em van oferir continuar a l’observatori de la Fundació Salut Alt Empordà, però de moment m’estic agafant un temps de descans, perquè han estat tres anys de molta feina. M’agradaria tornar al sud, més a prop de casa, però ja es veurà el que passarà.