INDIKA, Pol de Salut i Social de l’Alt Empordà, la iniciativa en clau d’observatori de la Fundació Salut Empordà, ha publicat la segona edició de l’informe anual Indicadors Clau de l’Alt Empordà, seguint la línia de l’EUROSTAT i el document Key Figures on Europe.

Entre les dades destaquen l’aparició de la Covid-19 com a tercera causa de mortalitat, amb un 13% dels casos, darrera de les defuncions relacionades amb algun tipus de càncer (31%) i amb malalties del sistema circulatori (16 %).

En qüestions econòmiques, destaca la davallada d’activitat turística a la comarca durant l’any 2020.

A l’hora de considerar la informació, cal tenir present que els anys 2020 i 2021 han estat marcats per la pandèmia del coronavirus, la qual cosa pot generar canvis de valors inesperats que caldrà analitzar amb perspectiva. Les xifres d’una edició a l’altra presenten diferències poc significatives des d’un punt de vista estadístic, excepte aquelles en què la Covid-19 va tenir un impacte immediat.

Indicadors Clau de l’Alt Empordà 2021 és una publicació de caràcter anual i evolutiu i conté un conjunt de visualitzacions intuïtives, clares i concises sobre alguns dels indicadors disponibles de la comarca. Es pot consultar en format digital i en quatre idiomes a la pàgina web del projecte: www.indikasalut.cat. Aquest segon document manté la lògica de presentar les dades soles, sense cap anàlisi que les acompanyi, per facilitar-ne la lectura des de diferents òptiques.

S’hi pot trobar informació elaborada per fons públiques i privades sobre qüestions de demografia, economia i benestar que aporten una visió general de l’estat del territori en aquest moment. La finalitat és proporcionar dades fiables als diferents agents del territori amb la intenció que els sigui útil i els permeti prendre decisions.

El fet de disposar d’informació concreta sobre l’Alt Empordà ha de permetre un canvi del paradigma actual dels serveis per un altre de més integrat i centrat en la persona i el seu entorn immediat.

INDIKA, Pol de Salut i Social de l’Alt Empordà

Suposa la culminació de la feina duta a terme en el marc de "Girona, regió saludable”, el Projecte Europeu de Col·laboració Territorial (PECT) dins la iniciativa RIS-3-Cat de la Generalitat de Catalunya, amb el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER.

El projecte compta amb la col·laboració de la Universitat de Girona a través del Grup de Recerca en Econometria i Salut (GRECS), l’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. I el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER en el marc del projecte “Girona, regió saludable” (Projecte Europeu de Col·laboració Territorial, PECT), en el qual també hi participen la Diputació de Girona, el Dipsalut i l’IdIbGi.