L’Institut Olivar Gran de Figueres és un dels centres, pioners a Catalunya, i el primer de l’Alt Empordà en formar part del Projecte Escoles Sentinella. Impulsat pels departaments de Salut i Educació té com a objectiu monitorar i avaluar la pandèmia de la Covid-19 en l’àmbit escolar a partir del seguiment a 26 centres. En l’àmbit de comarques gironines, també participa en el projecte l’escola Madrenc de Vilablareix.

L’objectiu és implicar tota la comunitat educativa i fer partícips alumnes, famílies i professors per tal de dur a terme el projecte amb èxit. «Estem molt satisfets que ens hagin triat i el projecte ha tingut molt bona acollida entre la comunitat educativa» destaca el director del centre Xavier Prats.

L’institut Olivar Gran participarà en el programa durant el curs escolar 2021-2022. Alumnat, famílies, personal docent, personal no docent del centre, direcció, personal investigador i administracions públiques treballaran de manera que el centre es convertirà en coinvestigador de la Covid. Es tracta d’estudiar els determinants de transmissió del SARS-CoV2 en medi escolar i contribuir a millorar les intervencions de prevenció i control adreçades a la comunitat escolar. L’estudi consta de quatre blocs d’activitat. «Sobretot interessa molt avaluar el benestar emocional dels joves, saber com els ha afectat la pandèmia» subratlla Prats.

En un primer apartat es recullen mostres biològiques de l’alumnat i del personal del centre i es passen unes enquestes. La segona fase té a veure amb les condicions estructurals i ambientals dels centres. S’instal·laran aparells de CO2 en algunes aules i es mesurarà també la humitat i la temperatura. En un tercer bloc es farà un treball informatiu amb el claustre escolar i de famílies, a través de diferents xerrades i es prosseguirà amb diferents accions participatives com ara fer un congrés científic divulgatiu al final de curs per presentar tots els resultats i posar en comú les mesures que es puguin derivar del projecte, ha remarcat el director del centre. Hi assistiran alumnat, professorat, comunitat científica i representants polítics. Igualment es farà un estudi de contactes per tal de definir la transmissibilitat del virus en els casos positius de SARS-CoV-2 identificats com cas índex d’entre els participants. Aquesta tasca formaria part del quart bloc que es tirarà endavant amb la participació dels professionals de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

El director Xavier Prats recorda que: «A tots els centres educatius se’ns va demanar una programació d’actuació i d’organització de centre davant la pandèmia i de la Covid 19. Nosaltres vam apostar el curs passat pels llibres digitals i en el centre no utilitzem llibres en paper. Això ens va portar a un plantejament de treball de forma telemàtica i tot l’alumnat va passar a treballar amb ordinadors a classe, la qual cosa ens va permetre que cap alumne perdés ni un dia de classe si donava positiu en una prova PCR. Automàticament el centre connectava amb els alumnes via telemàtica i fèiem les classes d’aquesta manera».

L’Olivar Gran de Figueres va ser un dels primers instituts a les comarques gironines en haver de posar a prova i aplicar aquest protocol «ja que vàrem tenir entre 35 i 37 grups confinats al llarg del curs». Des del Departament d’Educació dels Serveis Territorials de Girona, «van contactar amb nosaltres per felicitar-nos perquè van considerar que el protocol d’actuació estava molt ben dissenyat. Tot i que va ser una situació complicada de gestionar, famílies i alumnat van mostrar-se molt satisfetes també de la nostra gestió, amb la qual cosa participar en aquest projecte ens permetrà analitzar tant els recursos que vam utilitzar com treballar en noves recomanacions de millora».