El Ministeri de Sanitat, juntament amb el Departament de Salut i sis comunitats autònomes més, han signat un conveni amb la Fundació Amancio Ortega per al desenvolupament del Pla per a la implantació de la prototeràpia al Sistema Nacional de Salut (SNS). El pla preveu la incorporació en el termini de quatre anys de deu equips de radioteràpia de protons, ubicats de manera estratègica per donar cobertura als pacients que requereixin aquest tractament. A Catalunya s'hi ubicaran dos equips, concretament al Parc Sanitari Pere Vigili, a Barcelona, ja que, segons explica Salut, disposa de l'espai suficient per allotjar-los. L'equipament requereix un mínim de 1.500 m2. Salut calcula que se'n puguin beneficiar uns 200 pacients el primer any.

La teràpia amb protons és una eina innovadora en el tractament de pacients pediàtrics i també cada cop més en adults. La resta d'equips de prototeràpia es distribuiran entre Madrid, amb dues unitats; Sevilla, Màlaga, València, La Corunya, Biscaia i a les Canàries. El Departament de Salut té signat un protocol de col·laboració per al desenvolupament del projecte del tractament d'oncologia de precisió amb protons.

En el projecte, hi participen l'Hospital Vall d'Hebron, l'Hospital de Sant Joan de Déu d'Esplugues, l'Institut Català d'Oncologia (ICO), l'Hospital Clínic i l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. L’objectiu és disposar d'un centre de protons dins la xarxa oncològica pública catalana que permeti una major accessibilitat als pacients que necessitin el tractament.

Actualment, les parts implicades, amb la coordinació del Servei Català de la Salut (CatSalut), estan elaborant el pla funcional del projecte i el pla material d'execució. Les indicacions del tractament amb protons van augmentant i els guanys d'aquesta tècnica en l'àmbit funcional i de resultats són molt bons, indiquen des de Salut en un comunicat. També s'està elaborant el model organitzatiu, la inclusió a la xarxa del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) i el calendari d'actuacions.

Una eina terapèutica molt precisa

La prototeràpia és una forma de radioteràpia que actualment representa una important eina terapèutica en el tractament multidisciplinari en oncologia pediàtrica, així com en tumors de base de crani en els adults. El principal benefici en infants és la reducció en la toxicitat i en l'aparició de segones neoplàsies, produïdes per les radioteràpies convencionals. Els resultats clínics de la irradiació de tumors infantils amb aquesta teràpia són prometedors tant pel que fa a la probabilitat de curació com a la millora en la qualitat de vida de les nenes i els nens.

S'ha demostrat que la prototeràpia és més precisa i ajuda a mantenir la capacitat cognitiva, la visió i l'audició. Això és per la major precisió dels protons en la irradiació del tumor. Les principals societats científiques i moltes organitzacions sanitàries consideren que la cura amb protons té indicació en el tractament de pacients pediàtrics. En adults, els tractaments amb prototeràpia tenen unes indicacions molt més limitades, tot i que es preveu que augmentin en el futur. S'utilitza en tumors situats en localitzacions d'accés molt complex, com els de la base del crani o intraoculars grans.

La prototeràpia es va incorporar a la cartera de serveis públics el novembre de 2020. Fins al moment, es considerava una prestació excepcional en tractar-se d'una teràpia de salut que havia d'estar autoritzada. Els països on hi ha més expertesa en aquesta teràpia i on es traslladen els pacients, juntament amb alguns familiars, són França, Suïssa, Alemanya i Itàlia.