El Parlament de Catalunya ha instat el Govern a garantir la realització de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs (IVE) als hospitals de referència de cada regió sanitària amb l’objectiu que les IVE’s s’assumeixin des de la sanitat pública i no siguin derivades a centres privats i concertats en tots els territoris. La moció de la CUP sobre el dret a interrompre voluntàriament l’embaràs al sistema sanitari ha estat aprovada majoritàriament per tots els grups del Parlament a excepció de Vox i del PPC. Una iniciativa que reclama a l’executiu català un reglament que inclogui l’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs i impedir que es produeixin objeccions institucionals en la pràctica de l’IVE.

També s’ha reclamat garantir l’existència de serveis d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva autoritzats per realitzar avortaments farmacològics en totes les regions sanitàries i l’opció d’elecció del mètode farmacològic o instrumental.