Sinopsis Centro impulsa l’intervencionisme terapèutic als domicilis per donar un servei més ràpid i eficaç a l’hora d’enfocar el procés de recuperació de l’addicció a les substàncies, al joc, etc.

L’atenció és personalitzada | SINOPSIS CENTRO

A Sinopsis Centro d’Addiccions, han volgut donar resposta a la necessitat de desplaçar-se als domicilis de les persones o famílies que els demanen ajut a l’hora d’afrontar la gestió de l’inici del procés de recuperació de les addiccions. Els responsables de l’empresa veuen imprescindible donar aquest servei, ja que, en la major part dels casos, tant la persona que necessita ajut com la família o les persones properes que volen ajudar el pacient agraeixen molt que un terapeuta expert en conductes addictives els pugui explicar com funciona tot el procés i els pugui assessorar. També agraeixen que, moltes vegades, es pugui intervenir en la decisió de la persona afectada per la malaltia de l’addicció a tirar endavant el tractament en aquell mateix moment.

No tornar a consumir mai més

L’objectiu de Sinopsis Centro és que la persona que té una addicció pugui recuperar-se amb el màxim de garanties possible i amb la premissa de no tornar a consumir mai més, ja que la persona que pateix la malaltia de l’addicció aprendrà, a través del mètode Minnesota cognitiu i conductual i el seu equip, a conèixer i a aprendre tot el ventall d’eines i pautes necessàries per tal de poder gaudir d’una vida digna, ordenada i lliure de consums.

Sinopsis Centro convida a tothom qui tingui qualsevol tipus de dubte sobre com deixar de consumir, o sobre com ajudar una persona afectada per l’addicció, a contactar amb els responsables de l’empresa i, així, poder tractar el tema d’una manera terapèutica i professional.

Sinopsis Centro, amb seu a Figueres, al carrer Nou, fomenta que l’esport, les rutines, els horaris i les responsabilitats formin part essencial en el procés de recuperació dels seus pacients.