Fins al 26 d’abril es pot visitar a Consultes Externes de l’Hospital de Figueres una exposició itinerant de l’AECC-Catalunya que informa sobre el càncer de còlon i recte. La iniciativa té per objectiu conscienciar a la població sobre la importància de la participació en els programes de cribratge d’aquest càncer, que en molts casos permeten detectar a temps la malaltia mitjançant una senzilla prova, el Test de Sang Oculta en Femta (TSOF).

Formada per set expositors enrotllables (roll-ups), la mostra explica què és el còlon, com es forma el càncer, en què consisteix el diagnòstic precoç i la seva importància, el tractament dels pòlips per evitar la transformació d’aquests en càncer, com prevenir-lo i quins són els grups de risc.

La Societat Espanyola d’Epidemiologia (SEE) recomana participar en el cribratge quan arribi la invitació ja que, tant les instal·lacions com els professionals dels centres on es duen a terme els cribratges i les colonoscòpies, han desenvolupat protocols segurs per a evitar la possible infecció per la Covid-19. Durant la primera onada de la pandèmia es van suspendre tots els programes de cribratge, però l’activitat ja s’està reprenent a diferents ritmes i amb totes les mesures de seguretat.

Programa de cribratge de càncer de còlon i recte

La participació en el programa és voluntària i es fa biennalment. Es convida a la població diana (tots els homes i dones que tinguin entre 50 i 69 anys durant l’any en curs), els quals reben una carta a casa seva on se’ls explica el programa i se’ls informa de com participar-hi. Més endavant es fa un segon enviament de cartes de recordatori a totes aquelles persones que no han contestat.

Els ciutadans que rebin o ja hagin rebut la carta d’invitació, s’han de dirigir a una farmàcia adherida al programa, on han de lliurar la carta que conté un codi d’identificació personal. A la farmàcia els donaran un kit per recollir una mostra de femta -el Test de Sang Oculta en Femta- i les instruccions de com conservar-la fins que la portin de nou a la farmàcia, qui les enviarà al laboratori. El mètode de cribratge es fa a partir d’una anàlisi que detecta si hi ha restes de sang a la femta.

Si els resultats de l’anàlisi són negatius, els participants rebran una carta informant-los del resultat i se’ls tornarà a convidar al cap de dos anys. Si els resultats són positius, seran citats per a una visita a l’Hospital de Figueres on se’ls informarà del resultat i del procés a seguir a partir d’aleshores i que parteix d’una colonoscòpia diagnòstica.

Un 6 % dels participants al programa solen tenir resultats positius en la prova de detecció de sang oculta en femta que cal estudiar.