La Unitat de Mama de l'Hospital Santa Caterina de Salt (Gironès) ha rebut la distinció d'Unitat d'Excel·lència per part de la Societat Espanyola de Senologia i Patologia Mamària (SESPM). Aquesta distinció reconeix els serveis, els protocols, l'experiència i expertesa dels professionals, la formació i investigació que es fa i la qualitat assistencial en el seguiment dels pacients. La SESPM és la societat científica de referència a l'estat espanyol i a l'hora de donar aquests certificats d'excel·lència estudien la documentació rebuda i també valoren el funcionament de la unitat de manera presencial. La Unitat de Mama del Santa Caterina atén, de mitjana, uns 130 pacients amb càncer de mama cada any.

La Unitat de Mama està formada per professionals de diversos àmbits. En ella hi treballa personal d'infermeria, tècnics en radiologia i especialistes dels serveis d'Anatomia Patològica, Ginecologia, Oncologia Mèdica, Radioteràpia, Radiologia, Medicina Nuclear, Cirurgia Plàstica i Psicooncologia.

Tots els casos de sospita de càncer de mama es deriven a aquesta unitat de l'Hospital Santa Caterina a través del diagnòstic ràpid de càncer. Una vegada es confirma la patologia, cada cas és avaluat per un comitè expert en aquests malaltia en les reunions setmanals que tenen. A més, també es discuteixen els casos de diagnòstic dubtós, els que demanen una segona opinió o els que requereixen cirurgia.

La SESPM també ha valorat que el Santa Caterina ofereixi estudis i tractaments de diagnòstic de la imatge, cirurgia reconstructiva i els tractaments 'adjuvant' o 'neoadjuvant'. Un altre dels serveis que s'ha valorat positivament és el de suport als pacients i les famílies amb educació sanitària i suport psicosocial, a banda de la integració en grups d'ajuda, el programa de preservació de la fertilitat, entre d'altres.

La major part dels pacients que es deriven a aquesta unitat són per càncer de mama (un 86%), això representa que hi ha 130 pacients cada any. Un centenar d'ells ha estat operats i un 84% han rebut un tractament quirúrgic conservador, mentre que el 16% s'ha fet la mastectomia, amb una reconstrucció immediata de la mama en la majoria de casos.

La meitat de les dones que ha passat per la Unitat de Mama per tenir un càncer prové del programa de detecció precoç i això ha ajudat a diagnosticar la malaltia en un estadi molt inicial. Això permet que la majoria dels casos puguin sotmetre's a una cirurgia conservadora, que vol dir que no cal eliminar la mama. Gairebé sis de cada de dones tractades tenia entre 50 i 70 anys.

El càncer de mama és el tumor més freqüent en les dones, representant el 30% de tots els tumors en aquesta població. S'estima que 1 de cada 8 dones podran desenvolupar un càncer de mama al llarg de la vida. Tot i l'augment progressiu de la incidència del càncer de mama, principalment secundària al programa de cribratge a dones entre 50 i 69 anys, la mortalitat cada vegada és menor degut al diagnòstic precoç de la malaltia, avenços de les eines diagnòstiques i terapèutiques, el tractament multidisciplinari i específic de cada pacient. Tots aquests factors han millorat no només la supervivència, sinó també la qualitat de vida de les pacients.