El tema d'avui ja ha estat tractat abans, però hi tornem perquè és molt important per evitar la transmissió de la pandèmia. Parlem de l'aïllament de les persones positives de Covid-19, d'aquelles que esperen els resultats i de les que en són contactes estrets.

L'aïllament domiciliari és la permanència a casa de les persones infectades o que poden estar-ho. Els encarregats de decidir qui l'ha de fer són els professionals sanitaris i ho fan basant-se en criteris clínics i de l'entorn sanitari i social. L'aïllament i el seu seguiment es fa de forma individualitzada. El pacient aïllat ha d'estar localitzable i seguir les instruccions rebudes. Es pot fer a casa, sempre que es garanteixi la pròpia seguretat i la dels convivents, sobretot dels de més risc: majors de 65 anys, malalts crònics, dones embarassades i infants de menys de 5 anys. L'habitació de la persona aïllada ha de ser individual i ha de tenir sempre la porta tancada. S'ha de ventilar directament a l'exterior tres cops al dia, com a mínim durant 10 minuts cada vegada. Tindrà un lavabo per al seu ús exclusiu. Si això no és possible, s'ha de desinfectar amb lleixiu domèstic, després de cada ús.

Les mesures que ha de tenir en compte i complir són: no sortir de les zones designades i, si ho fa, cal assegurar una bona higiene de les mans, portar la mascareta ben posada i mantenir la distància de seguretat. No pot rebre visites ni estar en contacte amb persones ni animals. Si ha d'esternudar o tossir, farà servir mocadors d'un únic ús o ho farà a la part interna del colze. Immediatament després d'utilitzar el mocador, el llençarà a la paperera de pedal, per evitar tocar-la amb les mans. Si algun convivent ha d'entrar a l'habitació, s'haurà de ventilar 10 minuts abans. Cal posar-se la mascareta, tant la persona malalta com la cuidadora. Si la persona aïllada és una mare que alleta el seu nadó, s'ha de rentar molt bé les mans i posar-se correctament la mascareta abans d'acostar-s'hi. Hi haurà un telèfon mòbil a l'habitació i el malalt es canviarà la muda i es dutxarà diàriament. La roba es rentarà a 60 graus i les tovalloles, només es faran servir una vegada.

I al revés? Quines són les mesures que han de prendre els convivents de la persona aïllada? Es crearà figura del/de la cuidador/a principal. Tant ella com la resta de convivents extremaran les mesures de precaució. S'entrarà a l'habitació de la persona confinada el mínim de vegades i de temps possible. Es posaran mascareta i guants d'un únic ús. L'habitació s'haurà ventilat 10 minuts abans d'entrar-hi. La higiene de les mans serà feta amb rigor. Les àrees compartides de la llar es ventilaran com a mínim 10 minuts tres cops al dia. Al lavabo es tancarà la tapa de l'inodor abans de fer la descàrrega de la cisterna i les tovalloles, sempre que es pugui, seran de paper.

Si l'aïllament és de tota la família, tots han de seguir correctament aquestes mesures i recordar que no poden sortir al carrer, ni per a comprar els aliments, que els subministrarà una persona externa que els deixarà a la porta. Els aïllats ho recolliran amb mascareta tot mantenint la distància mínima de seguretat.

La detecció precoç, la ràpida identificació i l'aïllament dels malalts i dels contactes estrets són imprescindibles per mantenir el control d'aquesta pandèmia.