Un 3,7% dels espanyols d'entre 15 i 64 anys ha fet un possible ús compulsiu d'internet amb dades d'aquest 2019-2020, prop de 1.100.000 persones. Així ho recull l'estudi EDADES (Enquesta sobre alcohol i altres Drogues a Espanya) feta pel govern espanyol, que assenyala que en la darrera edició (2017-2018) la xifra era menor, vora el 2,9%. Les dades d'aquesta enquesta, prèvies a l'inici de la pandèmia i fetes a partir d'un treball de camp fet des del 7 de febrer fins al 13 de març del 2020, també mostren que baixen els trastorns del joc (2,2% actualment i un 2,6% en la darrera edició). Tot i això, sí que puja el nombre d'espanyols que participa en apostes amb diners en línia, que passa del 3,5% el 2017-2018 al 6,7% de la població actualment.

Pel que fa a les substàncies més consumides pels espanyols, en primer lloc s'hi situa l'alcohol (el 77,2% n'ha consumit el darrer any, mentre que en l'edició anterior era el 75,2%), i en segon lloc hi ha el tabac, amb un 39,4% actualment i un 40,9% l'última edició. El cànnabis és la droga il·legal més consumida (un 10,5% l'últim any el 2019-2020 davant un 11% l'última vegada), seguida de la cocaïna en pols o base (un 2,5% davant un 2,2% el 2017-2018).

La resta de substàncies estudiades tenen unes prevalences de consum l'últim any per sota de l'1%. És el cas de l'èxtasi (0,9%), les amfetamines (0,7%), els al·lucinògens (0,6%); els bolets psicodèlics (0,4%), les metamfetamines (0,3%), i l'heroïna (0,1%). L'1,7% dels espanyols entre 15 i 64 anys afirma haver provat alguna vegada a la vida noves substàncies psicoactives.

Pel que fa a les edats d'inici de consum, no es presenta grans canvis respecte a anys anteriors. Les substàncies legals són les que es comencen a consumir més aviat, mentre que els hipnosedants i els analgèsics opioides són els que es comencen a consumir més tard.

Pel que fa al gènere, els hipnosedants sense recepta i els analgèsics opioides sense recepta són les úniques substàncies psicoactives que tenen un consum similar, amb un 1,3% en homes i un 1,2% en dones en el cas d'hipnosedants i un 0,5% en homes i un 0,7% en dones en analgèsics opioides. En el cas del cànnabis, el percentatge d'homes que n'ha consumit el darrer any duplica el de dones (14,6% davant un 6,3%), mentre que en el cas de la cocaïna es quadruplica (4,1% en homes i 1% en dones).

D'altra banda, l'enquesta assenyala que el policonsum (consum de 3 o més substàncies psicoactives) es concentra en homes de 15 a 24 anys i inclou olt freqüentment (en el 90% dels casos) el consum d'alcohol, tabac i cànnabis.

Joc

Pel que fa al joc amb diners online, un 6,7% de la població de 15 a 64 anys afirma aver-hi jugat l'últim any. El perfil és el d'homes amb una edat mitjana de 38 anys que majoritàriament fa apostes esportives.

El 52,9% de la població diu que ha fumat alguna vegada a la vida, el 12,8% en l'últim any, i el 9,8% diuen que són fumadors diaris.

Pel que fa al joc amb diners, el 68,3% ha jugat de manera presencial l'últim any. El 2,4% ho ha fet online, i un 1,3% té un possible trastorn de joc.

Pel que fa al joc presencial amb diners, el 2017 el 63,6% de la població de 15 a 64 anys diu que hi havia jugat de forma presencial (un 59,6% l'última edició). La prevalença és superior en homes i persones de més edat. Els jocs més habituals són les loteries (un 94,4%), seguides de loteries instantànies (24,9%) i les quinieles de futbol o quinigol (14,6%).

Majors de 64 anys

Per primera vegada s'ha fet una enquesta en persones de més de 64 anys. Els resultats mostres que el consum de substàncies psicoactives legals i il·legals està menys estès que en la població més jove, i en totes les substàncies el consum s'estén més en homes.