L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) ampliarà les urgències de l'hospital Santa Caterina de Salt per incrementar la capacitat de resposta davant crisis sanitàries. Les obres han sortit a licitació per poc més de 2 milions d'euros. El servei d'urgències s'ampliarà a part del soterrani, en un espai de 550 metres quadrats. L'inici de les obres se supedita al pressupost per al 2021. L'ampliació permetrà disposar de setze nous llits per a pacients crítics o semicrítics. En situació de pandèmia, els pacients es podran aïllar sense afectar la resta de l'activitat assistencial. I en cas d'una futura nova normalitat, aquest nou espai donarà resposta a l'increment d'urgències que ha tingut l'hospital al llarg dels últims anys.

L'IAS ha tret a licitació les obres d'ampliació de les urgències de l'hospital Santa Caterina per 2.041.824,04 euros (IVA inclòs). Segons destaca l'IAS, "l'objectiu principal del projecte és augmentar la capacitat de resposta hospitalària i del mateix servei, en previsió de futures crisis sanitàries o d'altres situacions que exigeixin adaptacions polivalents sense haver d'interferir en l'activitat de l'hospital i del mateix servei".

L'Hospital Santa Caterina atén la població del Gironès sud i la Selva interior (170.000 habitants), com a hospital comarcal, però és de referència per al conjunt de la Regió Sanitària de Girona (730.000 habitants) en l'àmbit de la salut mental i l'atenció al pacient crític.

A l'actual servei d'urgències hi coexistien, prèviament a la pandèmia de la covid-19, les urgències generals, les urgències psiquiàtriques i les ginecològiques que compartien circuits, sales d'espera i espais, amb dos boxs d'aïllament per donar resposta a la població de referència. L'esclat de la crisi del coronavirus, però, va obligar a transformar el servei d'urgències.

En una primera fase, a partir del març, es va reconvertir l'hospital de dia en una àrea d'atenció al pacient urgent i greu amb covid-19. D'aquesta manera, el servei d'urgències es va destinar a atendre les urgències generals no covid, i els pacients semicrítics que no tenien cabuda a l'UCI del centre (on hi havia nou llits).

Així, l'àrea de cures i vigilància intermèdia del servei d'urgències es va reconvertir en una UCI 2, amb sis llits, per poder atendre les necessitats de pacients crítics de la Regió Sanitària de Girona. Segons informa l'IAS, en aquesta primera fase, la reorganització dels espais assistencials per donar resposta a la crisi sanitària va significar aturar l'activitat pròpia de l'hospital de dia, i conseqüentment, la cirurgia programada, tractaments i proves diagnòstiques. També va ser necessari reubicar les urgències de ginecologia i obstetrícia, de pediatria i de salut mental a altres zones de l'hospital i del parc hospitalari.

Superat el punt àlgid de la pandèmia, el centre va transformar una de les unitats d'hospitalització amb usos de suport a l'activitat en una àrea assistencial en previsió de la segona onada. En aquesta segona fase de la pandèmia, l'Hospital Santa Caterina ha reorganitzat l'activitat assistencial, de nou, reconvertint l'hospital de dia en una UCI2 (amb vuit boxs). En aquest cas, però, l'activitat de l'hospital de dia al pacient quirúrgic s'ha mantingut en una de les sales d'aquesta unitat d'hospitalització.

A partir d'aquest estiu, el consell d'administració de l'IAS va decidir tirar endavant la redacció del projecte per ampliar el servei d'urgències. L'obra compta amb el vistiplau del Departament de Salut. L'inici dels treballs se supedita al pressupost 2021.

Ampliació pel soterrani

Ampliació pel soterraniQuan es va construir el nou Hospital Santa Caterina al 2004 en els terrenys del Parc Hospitalari Martí i Julià es van preveure espais de reserva per a futures necessitats assistencials i de suport a l'activitat en l'àrea del semisoterrani. Així, en aquesta zona s'hi ha pogut donar cabuda a l'equipament de ressonància magnètica, al Laboratori Clínic territorial de Girona, en el tram del Centre Sociosanitari, i s'hi durà a terme també la futura ampliació de l'hospital de dia del Santa Caterina, adjudicada recentment.

De la mateixa manera, l'ampliació del servei d'urgències es projecta en aquesta àrea de semisoterrani de l'hospital sobre una superfície aproximada 550 metres quadrats. Segons destaca l'IAS, "el disseny del projecte assistencial, en què hi han participat els professionals dels diferents serveis de l'hospital, es fonamenta en la polivalència i versatilitat".

En cas de pandèmia, l'ampliació permetrà posar a disposició de la Regió Sanitària de Girona setze llits per a pacients crítics o semicrítics, amb garanties d'aïllament, sense afectar la resta de l'activitat assistencial de l'hospital. Els nous espais comptaran amb una zona d'observació per a quatre pacients, un box doble, nou boxs tancats i un box d'aturades en cas d'emergència, tres consultes, tres sales d'espera, dos controls diferenciats i l'espai corresponent a les àrees de suport (magatzem, office, residus, neteja..).

En cas d'una futura nova normalitat, aquest espai permetrà donar la resposta adient a l'increment de les urgències que ha tingut l'Hospital Santa Caterina en els últims anys, facilitant aquesta atenció amb dos circuits independents de pacients amb simptomatologia diversa (respiratòria, psiquiàtrica, etc.).

Segons informa l'IAS, l'ampliació es concep perquè tot el servei d'urgències "pugui treballar com a una sola unitat o, si es dona el cas, com a dues unitats totalment independents". El projecte inclou les instal·lacions de tractament d'aire específiques pensades en clau de seguretat, amb etapes de filtratge que retenen el 99'95% de les partícules superiors a 0'3 micres i renovació amb aire exterior.

120 pacients a les UCI i 1.400 urgències

120 pacients a les UCI i 1.400 urgènciesDes de l'inici de la crisi sanitària, les UCI del Santa Caterina han atès 120 pacients, dels quals 24 han estat ingressats a les UCI 2, habilitades amb caràcter d'urgència i de forma transitòria en cada onada de la pandèmia. Un 27% dels pacients ingressats provenen d'altres àrees de la Regió Sanitària de Girona. L'estada mitjana dels pacients a l'UCI del centre, que es va posar en funcionament el gener de 2019, és de 9,1 dies (cosa que significa un 37,6% més que l'any 2019 a causa de l'efecte covid). I l'estada mitjana a les UCI 2, amb pacients menys greus, se situa entre els 4-5 dies.

Per la seva banda, el servei d'urgències de l'Hospital Santa Caterina ha atès des del mes de març i fins al desembre un total de més de 1.400 urgències de pacients amb covid o sospita de covid. L'any 2019 el servei va atendre 55.000 urgències i prop de 5.000 urgències psiquiàtriques. En cinc anys les urgències ateses han crescut prop del 30%.