28 de abril de 2020
28.04.2020
L'Empordà
TRIBUNA

La seguretat a la feina i la salut

«La feina ha de ser segura i el treballador no ha d'estar en una situació de risc de forma innecessària i evitable»

27.04.2020 | 18:54
La seguretat a la feina i la salut

El dia 28 d'abril és el dia mundial de la salut i de la seguretat a la feina. En el moment actual, l'hem de relacionar amb la pandèmia de la Covid 19 i de com aturar-la. Un aspecte important és el control dels brots de les malalties infeccioses i de la Covid a escala laboral. De vegades som espectadors de sanitaris i altres treballadors essencials que arrisquen la seva salut per treballar sense una protecció adequada que eviti possibles contagis.

Les campanyes en el món de la salut laboral sensibilitzen sobre pràctiques laborals segures amb la finalitat de no emmalaltir en el lloc de treball i gaudir d'un ambient sa i segur.

Aquesta iniciativa va néixer de l'Organització Internacional del Treball amb la finalitat de fer promoció de la seguretat i la salut a la feina. Juntament amb l'Organització Mundial de la Salut defineixen les seves actuacions com la de fer promoció de la salut i el manteniment del més alt grau de desenvolupament físic i mental i del benestar social dels treballadors, evitar les desviacions de la salut per condicions de treball, protegir contra els riscos resultants de factors adversos a la salut, col·locar i mantenir el treballador en un entorn laboral adaptat a les seves capacitats fisiològiques i psicològiques. Es tracta d'adaptar la feina a la persona i la persona a la seva feina.

Com hem dit la salut laboral està relacionada amb l'ocupació professional de les persones. I unes males condicions de treball o una feina de risc feta sense protecció, influeixen negativament sobre ella i pot provocar accidents o malalties, fatiga i insatisfacció i l'afectació de la salut mental i/o social del treballador. Per un altre costat, un bon ambient laboral, es converteix en un potencial actiu de salut.

La unitat de prevenció de riscos laborals és la responsable de vetllar per la salut del treballador des de l'empresa. Evita o disminueix els riscos relacionats amb la feina i promou la seva salut. Ja hem dit que les seves funcions són la prevenció i l'avaluació dels riscos, però també ho són la vigilància de l'ambient, de les condicions de treball i de la salut del personal, fa el manteniment dels registres de dades ambientals i sanitàries, forma i informa els treballadors, adapta els llocs de treball al treballador, coordinant-se amb el servei públic de salut. També té en compte la seguretat a la feina, la higiene industrial, l'ergonomia i psicosociologia i la medicina del treball. És una unitat multidisciplinària.

El tècnic en riscos laborals és l'avaluador i qui elabora un document on consta l'estudi tècnic de les condicions d'un lloc de treball on s'identifiquen els perills a què està exposat el treballador. A partir d'aquí s'elaboren una proposta de mesures per a la seva prevenció i eliminació, si és possible. L'empresa planifica les mesures preventives a partir de l'avaluació dels riscos feta per la unitat de riscos laborals.

La feina ha de ser segura i el treballador no ha d'estar en una situació de risc de forma innecessària i evitable. El paper del treballador és clau. A ell/ella és a qui correspon la responsabilitat última de seguir les indicacions i instruccions donades per l'empresa a través de la unitat de riscos laborals.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook