Durant els mesos de febrer i març, el Centre Sociosanitari Bernat Jaume de la Fundació Salut Empordà (FSE), situat a Figueres, acull 20 alumnes de 6è del Grau de Medicina de la Universitat de Girona, que en torns de 15 dies es desplacen fins a l’Alt Empordà per a rebre classes teòriques i pràctiques en el marc del Mòdul d’Envelliment.

Les classes s’imparteixen els dilluns, dimecres i divendres durant tot el dia. Als matins, els estudiants fan les pràctiques, i a la tarda assisteixen a les classes teòriques, que van a càrrec d'Elvira Huerta, professora del grau i metgessa de la UFISS de la FSE.

Els nois i noies es divideixen en dos grups de deu alumnes cadascun i acudeixen al Bernat Jaume en dos torns. La resta d’estudiants del mòdul es reparteixen per fer pràctiques en altres centres de Girona ciutat i també de Vic.

Aquest conveni entre el Bernat Jaume i la UdG permet apropar els centres de la FSE als estudiants universitaris i donar-se a conèixer com a possible destinació per a què facin la residència posterior un cop acabat el grau. Tal com explica Esther Celda, cap de Servei del Bernat Jaume i responsable del Mòdul de Geriatria i Envelliment, “per als professionals mèdics del centre sociosanitari, que exerceixen de tutors de pràctiques dels alumnes, aquesta experiència és molt enriquidora perquè és una motivació més per a actualitzar els seus coneixements. I per als nois i noies, l’estada a un centre els permet veure en un mateix entorn l’aplicació pràctica de la teoria”.