Des d'aquest mes de febrer, l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala ha posat en marxa el sistema d'enviament de missatges al mòbil dels pacients com a recordatori 48 hores abans de la visita que tenen concertada. De moment, en aquesta primera fase, només s'enviaran SMS a mode de recordatori i per a una desena d'especialitats mèdiques en què es té constància d'un alt índex d'absentisme dels usuaris, com poden ser Pediatria o Odontologia.

Fins ara, aquest avís es feia a través d'una trucada telefònica. Amb aquesta mesura l'ABS busca millorar la comunicació amb els pacients, ja que l'SMS és més immediat i directe, evitant trucades reiterades. A la vegada, es millora l'atenció i el servei que s'ofereix al ciutadà i s'eviten absències, la qual cosa també permetrà optimitzar els recursos sanitaris. En una segona fase s'ampliarà l'enviament de missatges al mòbil per a informar de canvis en la visita programada.

Per a rebre aquestes comunicacions al telèfon cal que l'usuari firmi prèviament un document que autoritza els professionals a enviar-les, el que es coneix com a E-consentiment. I hi pot indicar el número de mòbil del pacient, el de la persona designada com a tutor legal (en el cas de menors d'edat o incapacitació) o com a representant legal (per exemple en el cas de la gent gran que ho delega en els fills).

A més de signar l'E-consentiment, cal que els pacients actualitzin les seves dades personals al servei d'Admissions de l'àrea bàsica: al taulell del CAP de l'Escala i als taulells dels diferents dispensaris en l'horari establert a cada lloc. S'ha de fer presencialment amb la targeta sanitària i el DNI o el passaport. Mentrestant, durant aquestes setmanes de transició, el personal d'Admissions trucarà als usuaris que no tinguin les dades actualitzades per a fer-los el recordatori de visita.

Aquesta mesura de l'ABS l'Escala segueix la línia iniciada per l'Hospital de Figueres la tardor de l'any passat, amb l'eliminació de l'ús del paper i del correu postal i l'establiment de l'enviament de missatges al mòbil o al correu electrònic com a única via de comunicació amb els pacients.