03 de febrer de 2020
03.02.2020
Figueres

L'Hospital de Figueres ofereix ajuda als pacients ingressats que vulguin deixar de fumar

Un 28,6 % dels participants al programa pilot van abandonar el tabac, una xifra superior als índex recollits en la literatura científica

03.02.2020 | 16:19
La planta d'Hospitalització Mèdica de l'Hospital de Figueres

Després dels bons resultats de la prova pilot efectuada en el període 2017-2019, l'Hospital de Figueres ha instaurat el programa de suport als pacients fumadors que ingressen a la planta d'Hospitalització Mèdica i que vulguin deixar el tabac. I ara s'està valorant oferir aquest tipus d'ajuda a la resta d'àrees d'hospitalització. Cal tenir en compte que quan una persona és fumadora, l'entrada a un centre sanitari li suposa haver d'abandonar l'hàbit de cop. A més, l'ingrés és un moment òptim perquè el pacient està més receptiu i científicament està demostrat que les intervencions que s'inicien en l'hospitalització ajuden a deixar de fumar.

Amb l'objectiu de minimitzar aquest impacte, proporcionar eines a la infermeria de planta per gestionar aquestes situacions i sensibilitzar la població de la necessitat de deixar de fumar, l'any 2017 l'Hospital de Figueres va impulsar aquest programa pilot d'ajuda al pacient fumador amb la col·laboració de les àrees bàsiques de salut de l'Alt Empordà, que havien de fer el seguiment del pacient a l'alta. També representa un pas més del centre altempordanès com a membre, des del 2004, de la Xarxa Catalana d'Hospitals Sense Fum.

Aquesta prova pilot es va dur a terme de juny de 2017 a juny de 2018 i es va fer seguiment dels participants durant 12 mesos perquè es considera que una persona és exfumadora quan fa un any que ha deixat el tabac. És a dir, que els pacients que es van incorporar últims se'ls va fer el seguiment fins al juny de 2019. I van ser els equips d'atenció primària de l'Alt Empordà (gestionats per l'Institut Català de la Salut, Albera Salut i Fundació Salut Empordà) els que es van encarregar de fer el seguiment dels pacients durant el següent any, un cop marxaven de l'hospital.

El programa va comptar amb la participació de 42 pacients però el control es va poder fer en 36. Al cap d'un any, 8 dels 36 participants havien deixat de fumar, és a dir, un 28,57 %. Es tracta d'una xifra superior als resultats que recull la literatura científica existent i que se situen entre el 20 i el 27 % en funció de la intensitat de la intervenció, ja que d'acord amb l'evidència científica, com més visites de seguiment es fa al pacient, més èxit té el procés.

La participació dels ingressats en aquest programa és totalment voluntària. En el moment de l'entrada a planta, el personal sanitari format en deshabituació tabàquica l'informa de l'existència d'aquest suport i és el pacient el que decideix entrar-hi o no. Si diu que sí, el metge li recepta el pegat de nicotina durant tot l'ingrés i infermeria li fa un seguiment amb assessorament i observació dels símptomes d'abstinència. Un cop a l'alta, aquest control s'efectua a través de la infermera d'enllaç de l'hospital, que contacta amb l'equip d'atenció primària altempordanès de referència d'aquest pacient per informar que requereix un seguiment per procés de deshabituació tabàquica.

Conclusions de la prova pilot

La realització de la prova pilot ha permès veure que aquest tipus de programes són viables a nivell econòmic pel què fa al tractament, però requereixen que els professionals estiguin sensibilitzats per incorporar aquesta ajuda en la pràctica clínica diària.

S'ha constatat que el personal que atén el pacient fumador necessita formació específica per a poder gestionar millor aquests casos. I també s'ha vist que el programa ha de ser liderat per una figura concreta perquè tingui continuïtat i seguiment que, en el cas de l'Hospital de Figueres, recau en infermeria. Finalment, es valora molt positivament el treball coordinat entre els professionals de l'hospital i de les àrees bàsiques de salut de l'Alt Empordà.

Pel que fa a la valoració dels pacients, tots els participants al programa es mostren satisfets de l'experiència. El pegat de nicotina és una bona opció per ajudar-los a suportar els símptomes d'abstinència durant l'ingrés però, avui per avui, el sistema de salut català no finança aquest tipus de tractament un cop el pacient rep l'alta. A remarcar el fet que un 71 % dels ingressats que van acceptar participar en aquesta prova pilot tenien patologies respiratòries.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook