L'hospital Josep Trueta de Girona i la Fundació Daniel Bravo han posat en marxa una nova unitat d'imatge cardíaca que donarà cobertura als pacients de les comarques de Girona. A més de millorar els espais a partir d'una reforma integral, també s'han incorporat nous equips dotats amb la tecnologia més avançada, a més d'una nova àrea assistencial altament especialitzada en els estudis del cor mitjançant tècniques no invasives.

Aquesta nova unitat pretén ser un nou pol d'atracció per a professionals de la cardiologia que volen especialitzar-se en tècniques d'imatge cardíaca. Per això, s'ha creat un programa formatiu, pioner a tot l'Estat i que actualment està en fase d'acreditació per part de la Universitat de Girona (UdG).

La nova unitat, ubicada a la setena planta del centre, disposa ara de deu gabinets de proves, una àrea de recuperació i observació de pacients, i dues àrees de treball per fer la valoració dels estudis del cor. En definitiva, espais més amplis, confortables, eficients i adequats a les necessitats dels usuaris i professionals.

La remodelació de la Unitat ha anat acompanyada de l'entrega de nous equipaments i de programari d'última generació. En concret, s'han incorporat tres ecocardiògrafs de gamma prèmium amb vuit sondes per realitzar estudis transtoràcics i transesofàgics - unes proves que serveixen per veure amb precisió el funcionament del cor i de les vàlvules cardíaques -. Aquests equips se sumen als sis dels quals ja disposava la Unitat.

També s'ha instal·lat tot un paquet d'actualitzacions i noves versions de programes específics per a l'estudi i el processament d'imatges cardíaques, que permeten la digitalització i la gestió de tots els estudis del cor d'una manera més àgil, segura i personalitzada. Finalment, cal destacar la incorporació d'un nou aparell de llum ultraviolada per fer la desinfecció de les sondes. Es tracta d'un sistema innovador, ràpid i pràctic, que no genera cap tipus de residu.

Aquesta nova dotació tecnològica fa possible oferir una carta de serveis d'imatge cardiovascular de màxim nivell, que donarà cobertura a tots els pacients adults i pediàtrics amb patologia cardíaca de la Regió Sanitària Girona.

L'increment de l'oferta assistencial inclou estudis d'ecocardiografia transtoràcica i transesofàgica en 2D, 3D i 4D, així com ecocardiografia d'estrès tant farmacològic com d'esforç físic. També incorpora l'estudi i el seguiment de les cardiopaties congènites de l'adult i de l'infant. Cal destacar, a més, que el nou programari adquirit permet fer diagnòstics més precisos i obtenir nous paràmetres cardíacs que ajudaran a millorar l'orientació terapèutica dels pacients.