Aquest novembre s'han complert sis mesos de la signatura del conveni de col·laboració entre la Fundació Salut Empordà (FSE), el Banc de Sang i Teixits i l'Hospital Clínic de Barcelona per a poder facilitar la donació de còrnies en cas de defunció a l'Hospital de Figueres i al Centre Sociosanitari Bernat Jaume. En aquest període de temps s'han registrat 31 donacions, la qual cosa significa que 62 persones han pogut beneficiar-se d'un transplantament.

Aquesta xifra és molt superior a la que inicialment havia previst la FSE, la qual cosa significa que la població cada vegada està més conscienciada de la necessitat de les donacions i es mostra més receptiva. Ser donant d'òrgans, en vida o després de la mort per decisió de la família, significa donar vida o millorar-ne la qualitat en altres persones. I és un dels gestos més generosos i altruistes que pot fer un ésser humà.

Les encarregades de gestionar tot aquest procés a la FSE són les 15 infermeres i infermers dels dos centres, que han rebut formació específica de l'Organització Catalana de Transplantaments. Aquests professionals són els que detecten els possibles donants, realitzen les entrevistes als familiars i efectuen les extraccions.

Fins al mes de maig, la Fundació ja col·laborava amb el Banc de Sang i Teixits en la donació de sang de cordó per a transplantaments. I amb aquest acord va fer un gran pas qualitatiu, ja que li permet contribuir a la configuració d'un model de donació al territori.

Donants de còrnia

Els requisits per a ser donant de còrnies són poc coneguts i molt menys restrictius del que es pot pensar. Tothom pot ser donant, dels 2 als 85 anys. Quan una persona es planteja la possibilitat de ser donant de teixits, la primera cosa que ha de fer, i la més important, és comunicar la decisió a la família i als amics més propers. Ells seran els primers a qui el coordinador de trasplantaments consultarà la possibilitat de la donació després de la mort.

Les condicions clíniques en el moment de la defunció determinaran si els teixits són vàlids per al trasplantament. I contràriament al que es pot creure, tenir miopia, estigmatisme, hipermetropia, o haver estat operat de cataractes no impedeixen que les còrnies siguin viables. Tampoc haver estat diagnosticat de càncer. Només es rebutgen les donacions de les persones que pateixen malalties hematològiques i de les que tenen serologies positives per hepatitis B, hepatitis C o sida, entre d'altres.