Albera Salut, ABS de Peralada, organitza aquest divendres 22 de novembre al Castell de Peralada les XXII Jornades d'ACEBA amb el títol 'Salut a totes les politiques'. Aquestes jornades volen posar en valor iniciatives de Salut promogudes des de diferents àmbits i sectors, més enllà de l'entorn sanitari. L'acte comptarà amb la presència de diferents ponents provinents de varies activitats però tots reunits amb un sol objectiu aconseguir millores per a la salut del ciutadà.