Les dades obtingudes durant l'any passat pel programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte tornen a posar de manifest la importància de participar en aquest servei dirigit a tota la població d'entre 50 i 69 anys. De les prop de 810.000 persones convidades arreu de Catalunya al 2018, van fer-ho més de 370.000 (un 4% més que l'any anterior); en un 5,4% d'aquestes, la prova de detecció de sang oculta en femta va resultar positiva i es van fer més de 17.000 colonoscòpies d'estudi.

El resultat va ser, d'una banda, la detecció de fins a 6.591 persones amb pòlips amb risc que, en el futur, podrien haver progressat cap a malignes; aquesta potencial progressió s'evita, en la gran majoria dels casos, amb una extirpació mitjançant la mateixa colonoscòpia. D'altra banda, també es van detectar 647 càncers colorectals, un 70% dels quals en estadis inicials, amb més possibilitats de curació.

El Departament de Salut preveu, en els propers mesos, acabar d'estendre el programa arreu de Catalunya, tot i que efectivament està desplegat en la gran part del país; en aquest sentit, només queda per iniciar-lo a tres àrees bàsiques de salut (ABS) i, de fet, el programa ja convida al 99,6% de la població a la qual va dirigida.

Aquest diumenge, 31 de març, es commemora el Dia Mundial contra aquesta malaltia, que es pot prevenir no fumant, alimentant-se de forma saludable i fent activitat física.

El càncer més freqüent

El càncer colorectal és el càncer més freqüent a Catalunya, sobretot a partir dels 50 anys. S'estima que l'any passat es van diagnosticar 6.228 casos nous, (3.634 en homes i 2.594 en dones) i van morir 2.538 persones (1513 homes i 1025 dones). Pel que fa a la supervivència relativa als 5 anys del seu diagnòstic, és del 56% en homes i del 61% en dones.

La majoria de vegades aquest tipus de càncer es desenvolupa a partir de petites lesions de l'interior del budell (pòlips), que poden acabar transformant-se en un càncer. Si es detecta a temps, és molt fàcil de tractar i té moltes probabilitats de curació. La majoria de vegades el càncer no produeix cap molèstia fins que la malaltia està avançada. Si es detecta sang en les deposicions, canvis en els hàbits intestinals durant més de sis setmanes, pèrdua de pes o cansament inexplicables o malestar abdominal persistent, cal consulta el professional mèdic.

El risc de patir càncer es redueix seguint un conjunt de recomanacions, recollides al Codi europeu contra el càncer. Entre elles, no fumar ni beure alcohol, mantenir-se en un pes saludable, fer activitat física en el dia a dia i alimentar-se de forma saludable. En aquest darrer sentit, s'ha d'apostar per menjar força cereals integrals, llegums, fruita i verdura, limitar el consum d'aliments amb un alt contingut calòric (sucres o greixos), evitar les begudes ensucrades i la carn processada.

Com funciona el programa?

Participar en el programa de detecció és una mesura clau per reduir el risc de patir càncer, perquè té per objectiu detectar-lo en etapes molt precoces, quan les persones no tenen símptomes, el que permet que els tractaments siguin més efectius. De fet, els estudis realitzats indiquen que la detecció precoç mitjançant aquesta prova augmenta les possibilitats de curació i pot disminuir la mortalitat per aquest tumor fins al 16% en els participants al programa.

S'adreça a tots els homes i dones d'entre 50 i 69 anys i consisteix a fer-se, cada dos anys, una senzilla prova a casa per detectar si les deposicions contenen petites quantitats de sang que no es veuen a simple vista. Si es viu en alguna de les àrees on ja s'ha posat en marxa el programa, es rep una carta amb les instruccions a seguir. Si el resultat de la prova es troba dins de la normalitat, és molt poc probable que es tingui un càncer de còlon i, passats dos anys, es torna a oferir fer la prova.

Si en la prova, però, es trobessin indicis de sang, és probable que es tingui una lesió benigna. Davant d'aquest resultat, es proposa fer una colonoscòpia -una exploració de l'interior del budell, amb sedació i risc baix de complicacions-, que permet prevenir el càncer de còlon extirpant els pòlips que podrien malignitzar.