14 de novembre de 2018
14.11.2018
L'Empordà

El govern d'Espanya vol expulsar l'homeopatia d'hospitals i universitats

Sanitat i Ciència llancen un pla per eliminar les pseudoterapies dels centres públics

14.11.2018 | 16:04
L'homeopatia desapareixerà d'hospitals i universitats.

La ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo, i el ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, han presentat aquest dimecres el Pla per a la Protecció de les Persones davant les pseudoteràpies amb el qual es pretén, entre altres mesures, eliminar les pseudoteràpiesdels centres sanitaris i les universitats.

La iniciativa preveu quatre línies d'actuació, 13 objectius i 20 accions i s'explica pel fet que actualment gairebé el 60 per cent de la població creu que l'acupuntura funciona i el 53 per cent, que els productes homeopàtics són efectius. De fet, al llarg del 2017 més d'un 6 per cent dels ciutadans van acudir a un professional de l'acupuntura i gairebé un 10 per cent va visitar la consulta d'un homeòpata.

"Hem constatat que hi ha una certa confusió en la societat entre teràpies o pràctiques mèdiques basades en el coneixement i les que no tenen aquest aval. L'ús de les pseudoteràpies no és residual i pot tenir efectes perjudicials per a la salut, tant de forma directa com indirecta ", ha argumentat Carcedo.

Per això aquest pla, "prioritari" per al Govern de Pedro Sánchez i que serà presentat aquest dijous a les comunitats autònomes en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), pretén defensar la salut com un dret bàsic; protegir els ciutadans davant del "greu risc" per a la salut que implica l'ús de les pseudoteràpies; proporcionar informació "veraç i rigorosa"; i assegurar que la formació sanitària en universitats no inclou programes o continguts sense evidència científica.

Així, i pel que fa a les mesures per evitar la publicitat enganyosa, el pla contempla la modificació de normatives existents perquè no hi hagi promoció comercial de pràctiques no emparades per la ciència a Internet, xarxes socials o jornades. Aquestes modificacions s'agruparan en un nou Reial Decret de Protecció de la Salut enfront de les Pseudoterapies.

En concret, el pla preveu modificar el Reial Decret 1277/2003 sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris, amb l'objectiu de desenvolupar normativament la necessitat que les persones siguin informades del coneixement i de l'evidència científica de les pseudoterapies que s'ofereixen en centres sanitaris no pertanyents al SNS.

També contempla modificar el Reial Decret 1907/1997 sobre publicació i promoció comercial de productes, activitats o serveis amb pretesa finalitat sanitària. "No es podrà dir ni publicitar que alguna cosa cura el càncer. Es podrà dir que fa el pi o la tombarella, però no que cura", ha asseverat Carcedo.

Per a això, es preveu incloure en la regulació dels actes, trobades, llocs d'Internet i xarxes socials relatius que comportin la publicació o promoció comercial de productes, activitats o serveis amb pretesa finalitat sanitària, així com corresponsabilitzar als titulars, persones físiques i / o jurídiques, dels mitjans de comunicació i titulars de locals en la publicació o promoció comercial d'aquests.

De la mateixa manera, es preveu desenvolupar reglamentàriament el que estableix l'article 51.2 del Reial Decret 1/2015 relacionat amb els medicaments de plantes medicinals, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris; i modificar el Reial Decret 1416/1994 pel qual es regula la publicitat de medicaments d'ús humà i dels productes sanitaris, amb l'objectiu de reforçar el règim de sancions relatives a la publicitat d'un fàrmac que no hagi obtingut la corresponent autorització de comercialització.

Fer accessible als ciutadans una informació "veraç" sobre les pseudoteràpies és un altre dels punts que contempla el pla i, per això, estableix l'elaboració d'un informe d'avaluació de les pseudoteràpies, per part de la Xarxa Espanyola d'Agències d'Avaluació de tecnologies Sanitàries i Prestacions del SNS (REDETS), sota els principis del coneixement i l'evidència científica. Aquest informe s'actualitzarà "de manera sistemàtica" en funció del progrés de la ciència en el Pla Anual d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries de l'esmentada xarxa.

En aquest punt, Carcedo ha informat que també es farà un pla de comunicació que comprengui la identificació dels grups d'interès i els canals de comunicació, es dissenyaran noves eines de comunicació, i es generaran aliances amb les societats científiques, col·legis professionals, universitats, moviment associatiu i societat civil per a la difusió de la informació generada. Es crearà també un sistema per atendre les consultes a demanda dels diferents grups d'interès.

"No volem eliminar les creences de les persones, crear una societat de pensament únic, sinó fer que els ciutadans tinguin prou informació perquè prenguin les seves decisions de forma adequada i basada en l'evidència científica. Estem davant d'unes mesures valentes i esperem que aquest pla sigui un pas més per aconseguir que les decisions que s'adoptin estiguin basades en el coneixement real", ha postil·lat el ministre Duque.

Mesures contra l'intrusisme

Una altra de les línies d'actuació del pla es basa a garantir que totes les activitats sanitàries es realitzen per professionals amb titulació oficialment reconeguda i, per això, es vol modificar el Reial Decret 1277/2003, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris, tant en els aspectes relatius a evitar l'intrusisme com per impedir que s'autoritzen pseudoterapies en el registre de centres sanitaris.

D'altra banda, Duque ha informat que tots dos ministeris han acordat altres mesures com incorporar en els programes formatius universitaris els principis del coneixement i evidència científica en la formació dels professionals sanitaris. Per a això, es desenvoluparan aliances amb la Conferència de Degans, de Rectors, les comunitats autònomes, la comunitat universitària i els col·legis de professionals per no promoure títols propis o oficials sobre pseudoterapies, a través de la promoció d'acords en la Conferència General de Política Universitària i en el Consell d'Universitats.

De la mateixa manera, s'elaborarà un informe de recomanacions que aclareixi les pràctiques i mètodes que no es consideren amb coneixement i evidència científica suficient per a ser impartits en els títols universitaris de grau i màster en l'àmbit sanitari. "Aquest pla ajudarà a fer que la ciutadania estigui més informada i en millors condicions per no acudir a aquest tipus de solucions màgiques", ha tancat la ministra de Sanitat.

Després de la presentació del pla al Consell de Ministres s'obre un procés participatiu per incorporar les aportacions de les comunitats autònomes, així com d'altres sectors implicats com, per exemple, els col·legis professionals sanitaris, societats científiques o el moviment associatiu.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook