Un 5% de la població adulta i al voltant d'un 10% dels infants pateixen asma a l'Estat espanyol, però la meitat de la ciutadania que la pateix no està diagnosticada, segons ha explicat el director del Servei de Pneumologia de l'Hospital de Sant Pau, Vicente Plaza. L'exercici físic, si es controlen els símptomes de l'afecció, pot millorar la resistència respiratòria dels pacients i com a conseqüència, millorar la seva qualitat de vida. Un 25% de les persones que practiquen esports d'estiu pateixen asma i combaten l'afecció fent exercici i amb un tractament adequat. Amb motiu del Dia Mundial de l'Asma, l'Hospital Sant Pau i l'associació A Tot Pulmó han organitzat aquest dimarts una jornada centrada en l'asma i l'esport. "L'asma és una malaltia inflamatòria de l'aparell respiratori que provoca dificultat en la respiració i és una de les vint malalties més freqüents que afecten als humans" ha explicat Plaza.

En una taula rodona organitzada per l'Hospital i Boehringer Ingerlheim, s'ha manifestat que l'asma no té perquè ser una barrera d'inici per a practicar l'exercici físic. De fet, tal com ha comentat l'especialista en Medicina del Esport del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, Francheck Drobnic, "la pràctica de l'esport augmenta el coneixement de l'asma i les limitacions per part del pacient, millora la condició física i la resistència respiratòria, fent que el pacient necessiti menys quantitat d'aire per a fer el mateix exercici".

Actualment moltes persones tenen símptomes d'asma però encara segueixen sense identificar-se. La meitat de la població que pateix asma no està diagnosticada.

Plaza ha explicat que "els països més desenvolupats i industrialitzats són els que tenen més influència i prevalença en la malaltia". No obstant, ha dit que "Espanya es troba en una situació intermèdia, ja que, per exemple, a Austràlia un 25% dels infants tenen asma".

També ha explicat que hi ha agents externs que afavoreixen als desencadenants de la patologia. "Cada cop hi ha més dades per a pensar que la contaminació atmosfèrica combinada amb les substàncies que produeixen al·lèrgia, contribueixen al desenvolupament de patologies al·lèrgiques i a l'asma en particular", ha informat Plaza.

L'al·lèrgia està estretament vinculada amb l'asma, sobretot amb els infants. Entre el 60 i el 75% dels casos d'asma en adults té origen al·lèrgic, una xifra que augmenta al 80% quan parlem d'infants, en els que l'al·lèrgia exerceix un paper molt important en l'inici de la malaltia. Les al·lèrgies afavoreixen el desenvolupament de l'asma. La doctora especialitzada en al·lèrgies de l'Hospital de Sant Pau Lorena Soto ha explicat que "el tractament requereix un diagnòstic i també una identificació de l'agent causal". "Evitar el contacte amb l'al·lergen causant és la primera línia del tractament, però en moltes ocasions no és possible, per tant, el tractament ha de ser farmacològic, ajustat amb mesures de supervisió i educació per a l'asma", ha conclòs Soto.

L'asma és una malaltia molt freqüent i prevalent, però amb un tractament adequat i diari les persones que la pateixen poden tenir una vida normal. "En l'actualitat un 50% dels pacients asmàtics estan mal controlats", ha argumentat Plaza.

Dins de les noves seccions terapèutiques per a tractar l'asma greu, l'Hospital de Sant Pau ha estat pioner en una nova tècnica, la termoplàstia bronquial. "És un procediment, no és un tractament farmacològic, que a través de la broncoscòpia, a partir d'una radiofreqüència, una petita ona de calor, es dilaten els bronquis matant cèl·lules musculars". S'ha demostrat amb els estudis que un percentatge dels més greus poden respondre millorant la seva qualitat de vida", ha explicat el doctor Plaza.

Un dels majors problemes que genera l'asma és l'ús dels inhaladors. Vuit de cada deu pacients són incapaços d'utilitzar l'inhalador de forma correcta. És per aquest motiu que durant la jornada en l'hospital de Sant Pau han habilitat un 'stand' on el personal d'infermeria ha ajudat a tots els pacients a millorar les seves habilitats amb el compliment de la teràpia.

Finalment i per a aconseguir que els pacients es consciencien dels exercicis físics més favorables per a la seva malalties, durant la jornada s'ha celebrat una sessió aeròbica adaptada per a informar i mostrar als pacients quina és la millor forma de practicar esport per a un asmàtic i s'han explicat alguns consells per a desenvolupar l'exercici sense cap problema.