17 de març de 2016
17.03.2016
PIDIRAC

L'epidèmia de grip comença el retrocés després d'assolir el pic durant la primera setmana de març

La incidència és de 313 casos per cada 100.000 habitants i encara es considera entre moderada i alta

17.03.2016 | 17:17
313 casos per cada 100.000 habitants

L'activitat gripal a Catalunya ha començat el seu descens i ha assolit els 313 casos per 100.000 habitants entre la setmana del 7 al 13 de març davant dels 358,8 casos de la primera setmana d'aquest mes. Tot i així, segons el Pla d'informació de les infeccions respiratòries agudes (PIDIRAC) de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), la incidència encara es manté a nivells entre moderats i alts. La taxa d'incidència ha disminuït especialment en els menors de 15 anys, mentre que els ingressos greus per casos de grip Ai B en els hospitals de la xarxa sentinella ha estat de setze al llarg de l'última setmana. Des de l'inici de la temporada, se n'han produït un total de 358, dels quals el 93% són persones amb algun factor de risc i el 87% no estaven vacunades.

Durant la setmana del 10 al 16 de març, els professionals de la xarxa pública han atès un total de 69.894 urgències hospitalàries, un 1,3% menys que la setmana anterior. D´aquestes urgències, 6.211 han acabat amb ingrés, cosa que suposa un descens d´un 4,72% respecte fa una setmana segons els indicadors del Pla Integral d´Urgències de Catalunya (PIUC).

Les urgències als hospitals infantils també han disminuït lleugerament si comparem les dades amb la setmana anterior. En total s´han atès 4.322 urgències, un descens d´un 0,55%, de les quals 332 han acabat amb ingrés (un descens d´un 7,78%).

Pel que fa l´activitat als Equips d´Atenció Primària i la domiciliària, s´han registrat 769.040 visites als EAP i 24.690 visites als domicilis, un descens del 0,15% i del 0,33%, respectivament. També l´activitat als centres d´atenció continuada s´ha mantingut gairebé igual respecte la setmana anterior. Així, s´han fet 46.926 visites (un petit augment d´un 0,51%). En canvi, han disminuït les visites domiciliàries d´aquests centres un 6,29%, arribant a les 2.414.

Finalment, durant la setmana anterior, el 061 CatSalut Respon ha atès 29.313 incidents, dels quals 2.283 van requerir enviar un metge a domicili (un descens d´un 0,26%).

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook