Investigadors de l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona han descobert un mecanisme cel·lular implicat en la consolidació de la memòria i han desenvolupat una teràpia gènica que reverteix la pèrdua de memòria en etapes inicials en ratolins models de la malaltia d'Alzheimer. La teràpia consisteix en injectar en l'hipocamp, una regió cerebral important en el processament de la memòria, un gen que provoca la producció d'una proteïna que es troba bloquejada en els pacients amb la malaltia, la 'Cgrtc1'. La proteïna restituïda per la teràpia gènica permet desencadenar els senyals necessaris per tal d'activar els gens implicats en la consolidació de la memòria a llarg termini.

Per identificar aquesta proteïna, els investigadors han comparat l'expressió de gens en l'hipocamp en ratolins sans controls i en ratolins transgènics que desenvolupen la malaltia.

Mitjançant microxips de DNA els científics han identificat els gens, "transcriptoma", i les proteïnes, "proteoma", que s'expressaven en un i altre cas en diferents fases de la malaltia. Així, els investigadors han observat que el conjunt de gens implicats en la consolidació de la memòria coincideix amb els gens que regula Crtc1, una proteïna que controla també gens implicats en el metabolisme de la glucosa i el càncer. L'alteració d'aquest grup de gens podria causar la pèrdua de memòria en els estadis inicials de la malaltia d'Alzheimer.

En les persones amb la malaltia, la formació d'agregats de plaques amiloides, un conegut procés que desencadena l'Alzheimer, impedeix que la proteïna Crtc1 actuï de manera normal. "Quan la proteïna Crtc1 s'altera no es poden activar els gens responsables de la sinapsis o connexions entre neurones de l'hipocamp i l'individu no pot realitzar correctament tasques de memòria", explica el doctor Carlos Saura, investigador de l'Institut de Neurociències de la UAB i responsable de la recerca.

Segons el científic, "aquest estudi obre noves perspectives per a la prevenció i el tractament terapèutic de la malaltia d'Alzheimer, ja que hem demostrat que una teràpia gènica que activa la proteïna Crtc1 és efectiva per prevenir la pèrdua de memòria en ratolins de laboratori".

La recerca, publicada aquest dimecres en portada a 'The Journal of Neuroscience', la revista científica oficial de la Societat de Neurociència dels EUA, obre les portes a una nova aproximació terapèutica de la malaltia.

Un dels reptes principals per al tractament de la malaltia en el futur és la investigació i el desenvolupament de teràpies farmacològiques que activin la proteïna Crtc1, per tal de prevenir, retardar o revertir les alteracions cognitives dels pacients.