Si alguna cosa ens ha deixat clara aquesta pandèmia en termes de mobilitat és que en el futur els nostres desplaçaments seran neutres en carboni o no seran. Ens enfrontem a un gran repte que ens obligarà a canviar els nostres hàbits en el transport i a integrar-los a un nou model de mobilitat descarbonitzada. Infraestructures i vehicles tecnificats i connectats entre si. Fonts de generació d’energia sostenible a les nostres carreteres. Punts de recàrrega al llarg de tota la xarxa per proveir el cotxe elèctric. I una infinitat d’elements tecnològics per millorar la seguretat dels nostres desplaçaments (a la recerca dels zero accidents) i descarbonitzar-los (a la recerca de les zero emissions).

Parlem d’un futur, no tan llunyà, en què actualment, l’Executiu espanyol ja està treballant. I treballa en la definició d’un nou model de mobilitat que, sens dubte, ha de ser sostenible des del punt de vista ambiental, social i econòmic. Un model que ha de comptar amb la participació, l’esforç i la implicació de tots els agents polítics, econòmics i socials, però que, sens dubte, necessitarà un fort impuls inversor que ha de néixer, com ja està passant en altres països de la Unió Europea, de la col·laboració publicoprivada.

L’any 2022 serà decisiu per a la construcció d’una nova mobilitat, amb un model que, com ja ha anunciat l’Executiu, entén i contempla que qui contamina paga i que serà extensiu a tota la xarxa d’alta capacitat espanyola. Amb aquesta premissa, és de màxima importància que aconseguim construir una mobilitat justa, verda, ben estructurada i connectada que ens permeti complir amb el Green Deal Europeu i que impulsi, des de la mobilitat, una societat inclusiva, moderna i progressista.

Des del sector privat allarguem la mà a l’Administració per construir junts aquest model just, homogeni i sostenible i li oferim el nostre expertise i know how per adequar les nostres infraestructures, de les millors d’Europa, al repte de la descarbonització. Hem d’assegurar les inversions necessàries per conservar, millorar, estendre i digitalitzar la nostra xarxa viària i així donar resposta als grans reptes que afrontem. Reptes que passen per garantir la inversió necessària en R+D+i per tecnificar tota la xarxa i adaptar-la, per exemple, al cotxe connectat i elèctric, com ja estan fent els nostres veïns francesos amb la implantació d’una xarxa de punts de recàrrega a les seves vies d’alta capacitat per al 2023 gràcies a la col·laboració publicoprivada. Però abans d’assumir tots aquests reptes, hem de garantir la recuperació de la seguretat en moltes de les nostres infraestructures. Espanya acumula un dèficit de conservació de 8.000 milions d’euros a la seva xarxa de carreteres. Són necessàries inversions en conservació i manteniment de ponts, túnels i carreteres, i és necessari, per la seguretat de les persones que transiten per aquestes infraestructures, emprendre aquestes inversions a curt termini.

L’any en què estem a punt d’entrar, és l’any de la mobilitat. L’any de la definició d’un model sostenible, unificat i clar per a tot el país que asseguri una mobilitat descarbonitzada i descongestionada alineada a la dels nostres veïns europeus. Tenim les eines i la capacitat per fer front a aquest gran repte. Col·laborem junts actors públics i privats, i convertim-nos en un referent mundial en mobilitat sostenible i connectada.