Si alguna cosa ha posat de manifest la pandèmia és que totes les nostres seguretats poden ser qüestionades. Per això, aquesta reflexió a què un any més ens convida Prensa Ibérica en aquest suplement de ‘Perspectives’, vull fer-la més que mai des de la humilitat.

Sí que sabem que estem en un moment d’inflexió, que va més enllà de la recuperació postcovid. Es tracta de reinventar l’economia i avançar cap a un nou model, més sostenible i inclusiu, en què la descarbonització és i serà un pilar fonamental.

Sobre això n’hem parlat llargament, molt especialment durant l’últim any, el conjunt de la societat i per descomptat el sector energètic. Globalitat, innovació, digitalització, sostenibilitat, tecnologia, regulació, resiliència..., les paraules i les línies generals que centren la conversa sobre la descarbonització i la reconstrucció són de sobres conegudes per tots.

Per això vull posar l’accent en el que veritablement ens permetrà passar a l’acció: que aquesta recuperació econòmica i social la impulsem amb projectes concrets. En el cas d’Enagás, tenim 55 projectes de gasos renovables a Espanya, 34 d’hidrogen i 21 de biometà, amb més de 60 socis. Perquè el nostre enfocament és molt clar: és la col·laboració i la suma de forces el que ens permetrà tirar endavant aquests projectes transformadors.

Alguns tenen un focus molt clar en la creació d’ocupació, especialment a les zones d’Espanya més impactades per la transició energètica. Un exemple n’és Green Hysland, a Mallorca, als terrenys d’una antiga cimentera de Cemex i juntament amb Acciona, l’IDAE i Redexis. És el primer projecte que produirà hidrogen verd a Espanya. Un altre és el de La Robla, a Lleó, una zona tradicionalment minera, on juntament amb Naturgy posarem en marxa una altra gran planta d’hidrogen verd al terreny d’una antiga central tèrmica.

Una altra línia d’acció dels nostres projectes de gasos renovables és ajudar la indústria –i el transport pesant– a continuar descarbonitzant-se, garantint la seva competitivitat. I un pas pot ser substituint l’hidrogen gris que ja consumeixen aquestes indústries per hidrogen verd. Allà tindran un paper important les valls o hubs d’hidrogen, com el de Catalunya i d’altres en què Enagás participa, i que són el primer impuls tecnològic. També projectes amb companyies industrials punteres, com LatemAluminium, amb qui impulsarem dues plantes de producció d’hidrogen verd en dues de les seves factories a Castella i Lleó. Aquest serà un projecte de referència per obrir camí en la producció d’alumini verd.

A més, recentment hem posat en marxa a Burgos amb Suma Capital la primera instal·lació industrial privada de biometà amb connexió a la xarxa gasista espanyola, que evitarà emetre entorn de 30.000 tones equivalents de CO2 i contribuirà a l’economia circular.

Un altre focus d’aquests projectes és el tecnològic, i un exemple n’és l’innovador projecte Sunrgyze amb Repsol, amb què ja hem desenvolupat, patentat i validat en una planta pilot una tecnologia pionera per produir hidrogen a partir d’aigua i energia solar.

Si cada companyia som capaços de posar en marxa projectes concrets, sostenibles a llarg termini, rendibles per si mateixos –amb independència del recolzament que puguin suposar els fons europeus–, que impliquin tecnologies innovadores, que impulsin una indústria competitiva i creïn riquesa i ocupació per al país, llavors sí que estarem empenyent cap a una transformació real de l’economia espanyola.