Acabem un any 2021 que ha estat marcat pels avenços en la lluita contra la pandèmia. Avenços, com el desplegament de la vacunació, que han permès anar aixecant les restriccions a la mobilitat i a l’activitat.

I, com a conseqüència, el 2021 ha suposat també l’inici de la recuperació econòmica del nostre país, després del xoc sofert el 2020. Recuperació que, d’altra banda, no hauria sigut possible sense les importants mesures de recolzament a famílies i empreses, a través dels ertos, de les solucions financeres com les moratòries d’hipoteques i consum, o dels préstecs per a empreses parcialment avalats per l’ICO.

I tot i que la recuperació no ha arrencat tant puixant com esperàvem, ha anat guanyant tracció amb millores molt ràpides i visibles en àmbits tan rellevants com el mercat de treball i el consum.

Però també han aparegut, en l’última part de l’any, elements de preocupació que seguirem amb atenció en els pròxims mesos. En primer lloc, ens hem de mantenir cauts amb l’evolució de la pandèmia, ja que el risc epidemiològic encara continuarà present un temps. En segon lloc, també hem vist l’aparició de tensions en l’oferta global per la falta de capacitat per respondre a una recuperació molt ràpida i intensa de la demanda. Com a resultat, s’han produït colls d’ampolla en el comerç internacional i l’encariment de subministraments i de l’energia, cosa que ha resultat en un repunt de la inflació que no vèiem al nostre país des del 1992. Tot i que la inflació sempre és un factor d’incertesa, l’escenari central dels principals analistes és que estem davant un repunt temporal que es diluirà al llarg dels pròxims mesos a mesura que augmenti l’oferta i la demanda torni a nivells més normalitzats.

No obstant, el 2022 comptarem amb vents de cua per consolidar la recuperació. D’una banda, continuarà el recolzament del Banc Central Europeu, que mantindrà una política monetària acomodatícia adaptant-se a les incerteses econòmiques. I, a més, a la recuperació han de contribuir, sens dubte, les remeses de fons europeus.

Els fons europeus Next Generation són la gran oportunitat per absorbir els costos de les reformes econòmiques tantes vegades posposades (laboral, educació, pensions, etcètera) i portar a terme les inversions en matèria de sostenibilitat, digitalització i cohesió territorial que modernitzin la nostra economia i millorin la nostra competitivitat. Sent conscients que tècnicament té una gran complexitat, hem de fer un gran esforç per agilitar el desplegament d’aquests fons, millorar les ràtios d’execució i garantir que es dirigeixen a projectes transformadors. També ens haurem d’assegurar que les ajudes tinguin la màxima capil·laritat i arribin a tot el teixit empresarial, en particular, a les pimes, que, al nostre país, són les grans generadores d’ocupació.

I, en aquest sentit, els bancs poden tenir un paper molt important a l’hora d’agilitar l’arribada dels fons a les pimes oferint la seva capacitat per mobilitzar recursos, finançament addicional i una potent xarxa de distribució.

Els pròxims anys tenim l’oportunitat històrica de sortir d’aquesta crisi amb una transformació del nostre país, de reformar la nostra economia i de col·locar-la en una posició de lideratge. Aprofitar aquesta oportunitat depèn de nosaltres, de la nostra capacitat per entendre els canvis, de la nostra capacitat d’adaptació, de les nostres decisions i del nostre compromís i treball. I l’esforç val la pena.