La logística s’ha revelat no només com un dels sectors més dinàmics durant la crisi sanitària, sinó que bona part dels analistes assenyalen que serà protagonista tant en la recuperació com en l’economia de la pròxima dècada. La consolidació del comerç electrònic durant el confinament va provocar que el sector no pogués aturar-se, i va ser un dels pocs motors econòmics i generadors d’ocupació en aquesta situació. Però, de cara al futur, la logística està cridada a resultar una peça fonamental d’un mercat cada vegada més global.

El nostre país no pot ser aliè a les oportunitats que oferirà l’economia del demà. Per la seva posició geogràfica i cultural, el nostre país pot i ha de tenir un paper protagonista en un futur eix estratègic que uneixi Àsia i Amèrica Llatina. Una estratègia que resultarà molt beneficiosa per a la transformació que té pendent el nostre sistema productiu.

Aquesta aposta de país només és possible si continuem impulsant la internacionalització i digitalització de Correus, adaptant els nostres processos i infraestructures, augmentant la nostra eficiència i ampliant els nostres serveis per atendre tota la cadena de valor del procés logístic, anant més enllà del repartiment d’últim quilòmetre.

Però de poc servirà la nostra determinació sense que l’esforç sigui decidit i per part de tots els que formem part de l’economia del nostre país. En aquesta tessitura, tindran una importància determinant els fons que per a la recuperació destini la Unió Europea. Es tracta d’una oportunitat única per a un moment únic.

A Correus hem decidit que sí, que volem ser l’eina que possibiliti que el nostre país es converteixi en un referent logístic, aportant la nostra tecnologia, la nostra capacitat logística, la nostra capil·laritat en la distribució.

En aquest sentit, portem a terme una reflexió contínua sobre la situació dels mercats i la seva possible evolució. Per aconseguir-ho, busquem augmentar la nostra aportació de valor, reforçant els negocis estratègics i la diversificació, i impulsant processos cada vegada més sostenibles, també socialment. Només així podrem continuar mantenint la nostra missió de servei públic, sent útils a la societat i a la recuperació econòmica del país.

¿I com volem fer-ho? Considerem que hem d’apostar per la col·laboració publico-privada, de manera que l’aportació de Correus, com a empresa pública, ha d’anar sempre en el sentit de consolidar el creixement econòmic de tot el país. Necessitem un sector públic empresarial sòlid que serveixi de tractor per al privat en aquest objectiu d’incrementar la competitivitat i la solidesa del nostre teixit econòmic.

A Correus creiem que ha arribat el moment d’evolucionar el concepte tradicional de col·laboració publico-privada, entès com que les administracions públiques aporten fons perquè les empreses privades els executin. Volem servir de nexe, esprement les sinergies que s’obtenen gràcies al treball conjunt de les companyies públiques i privades.

En definitiva, des de Correus ja estem treballant en aquest sentit, col·locant avui els fonaments d’aquesta estratègia conjunta que tan beneficiosa podria resultar per al nostre país. Al cap i a la fi, impulsar l’economia espanyola és el nostre deure com a companyia, la nostra aportació a la societat amb què estem compromesos.