Opinió | Salut

Evitar els ofegaments

La Platja de Santa Margarida.

La Platja de Santa Margarida. / Santi Coll

Ja ha començat l’estiu i amb ell han augmentat el riscs d’ofegaments. Aquests són una de les principals causes de mort accidental que es pot prevenir. Aproximadament moren 250.000 persones en tot el món per aquesta causa. Però malgrat ser evitable, continua provocant estralls i totes aquestes morts innecessàries.

S’ha de saber que es dona més quan el cos està exposat a canvis sobtats de temperatura, és a dir, quan després d’haver estat exposat a elevades temperatures o s’ha esta fent una activitat física excessiva, sobtadament s’entra en contacte amb aigua freda, amb un capbussament per exemple.

Per disminuir riscos cal ser prudents amb el bany i això passa per fer-ho en llocs on hi ha socorristes i en companyia i, fent cas dels senyals que indiquen la perillositat de banyar-se. És molt important ensenyar a nedar als nens tant aviat com es pugui i supervisar sempre els seus banys. De fet, d’una importància cabdal, és implicar a tothom que es pugui, per disminuir els accidents aquàtics. És a dir, cal que tant els professionals com les persones que formen part de determinades ONG i la població en general, reconeguin la seva importància de la prevenció. Cal apoderar a tothom, per assolir una màxima efectivitat en les accions preventives i de tractament de les possibles víctimes.

S’ha comprovat que són mesures útils per evitar ofegaments la instal·lació de tanques que controlin l’accés a l’aigua, proporcionar llocs segurs lluny de l’aigua per als infants i ensenyar a nedar a tantes persones com sigui possible, fent especial incidència en els infants. També cal educar per a aconseguir la màxima seguretat dins l’aigua, així com ensinistrar en la tècnica per fer un rescat segur i la de la reanimació cardiopulmonar efectiva en ofegats. És important ensenyar quines són les pràctiques més segures en matèria de navegació d’esbarjo i transport marítim. Des d’una altra perspectiva, si es disminueix el risc d’inundacions, també ho fa el d’ofegaments.

De totes maneres, insistirem en la importància dels següents consells preventius, tot i que alguns ja han estat mencionats anteriorment: Nedar sempre amb companyia d’altres persones, fer-ho en llocs (platges i/o piscines) que hi hagi socorristes. No banyar-se si oneja la bandera vermella i sempre obeir els consells i les indicacions del socorrista. No prendre begudes alcohòliques abans del bany, de la pràctica d’esports aquàtic o de la navegació. El primer bany es farà entrant a l’aigua ben poc a poc, i sempre un cop s’hagi fet la digestió. També s’ha d’evitar prendre el sol massa estona abans d’entrar a l’aigua, ni haver fet un exercici intens. Si un no es troba bé, evitarà de banyar-se i si algú es troba malament dins l’aigua, en sortirà ràpidament i, si cal, demanarà ajut. Si es té alguna malaltia, sobretot cardíaca o cardiovascular, cal consultar al metge sobre la idoneïtat del bany, de nedar o de fer altres activitats aquàtiques.

El bany i el contacte amb l’aigua, ja sigui amb la pràctica de la natació o d’altres esports, són part de les activitats més típiques de l’estiu, que com d’altres, no estan exemptes de perills. A l’estiu també cal doncs ser prudent, i evitar riscos innecessaris per gaudir de la natura i dels esports.