Opinió | Salut

El temps de prendre el sol s’ha acabat

"De tots és sabut que els càncers de pell s'associen a la sobreexposició solar"

Dona prenent el sol.

Dona prenent el sol. / Freepik

El temps de prendre el sol s’ha acabat. Amb aquest títol volem atraure l’atenció del lector al tema que tractem avui. Efectivament, per si no s’ha endevinat, tractarem dels riscos i beneficis de prendre el sol. Perquè ambdós coexisteixen. El sol, pres correctament, és font de salut i benestar. I ho és perquè intervé en la síntesi de la vitamina D, que ajuda a fixar el calci als ossos, prevé el raquitisme, és útil per tractar algunes malalties de la pell i per a l’organisme en general. Per se, prendre el sol no és perjudicial, però sí que ho és fer-ho malament. Les malalties associades són, bàsicament, els càncers de pell.

A l’estiu es fan moltes activitats a l’aire lliure. Per gaudir-les, s’han de tenir en compte les recomanacions següents. Cal fer una exposició solar gradual, evitant les hores de màxima insolació (de 12 del matí a 4 de la tarda), sobretot als mesos d’estiu. S’ha de protegir el cap, el coll i les orelles portant un barret que tingui una ala ampla i el cos ha d’anar vestit amb roba apropiada. El filtre solar ha de proporcionar una protecció adequada als raigs del sol, també ho ha de fer de les radiacions ultraviolades. S’ha de tenir en compte que la perillositat del sol sobre la pell ve emmarcada pel fototips de pell, el lloc d’exposició solar i l’activitat que s’estigui fent. Cal aplicar filtre solar sobre la pell ben seca almenys 20 minuts abans de l’exposició al sol i s’ha de renovar després del bany i si s’ha suat. S’han de protegir els ulls amb unes ulleres de sol que portin una banda lateral i amb uns vidres que protegeixin de les radiacions ultraviolades. S’ha de beure molta aigua, per mantenir una bona hidratació. I, si s’està prenent algun medicament que sigui potencialment fotosensible, s’ha d’evitar l’exposició solar. Triar les zones ombrívoles per fer l’activitat física a l’exterior a l’estiu és una opció excel·lent.

"L’exposició solar sense protecció és el factor més important perquè aparegui el càncer de pell"

Els lactants i els infants tenen un major ric de cremades, per això es recomana que s’exposin al sol només a primera hora del matí o a l’última hora de la tarda. És de màxima importància fer servir el filtre solar apropiat i fer-ho sistemàticament. La protecció serà màxima quan es complementa amb la indumentària adequada (barret i roba).

Un altre grup de persones que han de tenir especial cura en la protecció de l’exposició al sol són les que tenen una pell molt blanca, que els costa bronzejar-se i que es cremen fàcilment. En aquest grup, també cal extremar les mesures de protecció, per la seva major sensibilitat a les radiacions solars ultraviolades i major risc de patir un càncer de pell.

De tots és sabut que els càncers de pell s’associen a la sobreexposició solar. Els més freqüents són el melanoma, que és el més maligne i s’associa a les cremades solars per exposicions intermitents. Però, malgrat que té una menor prevalença, la seva mortalitat és molt més elevada. Els càncers de pell no melanomes s’associen a les exposicions solars acumulades, i per això es donen en zones del cos exposades. Representen el 95% dels càncers cutanis. La seva mortalitat és molt baixa.

L’exposició solar sense protecció és el factor més important perquè aparegui el càncer de pell (melanoma i no melanoma), i provoqui un envelliment prematur de la pell i l’aparició d’arrugues.