Sento el deure moral de sortir novament al pas per les afirmacions del Sr. Jordi Masquef publicades en els darrers dies, en referència amb els anuncis fets pel secretari d’Infraestructures de l’Estat, Sr. Xavier Flores, en ocasió de la seva recent visita, que afecten la nostra ciutat i també la comarca.

Resulta sorprenent que les diverses actuacions projectades, que hauríem de considerar-les com unes excel·lents notícies, desencallant temes eternament enquistats, per alguns són qualificades d’oportunistes, electoralistes, fins i tot contràries a l’interès general. És que potser els havíem d’haver anunciat en plena pandèmia de la Covid-19? De veritat algú es pensa que el govern municipal es guardava l’anunci, tot esperant la proximitat de les eleccions municipals? Si és així li recomano que deixi de fer el ridícul, deixi de comportar-se com un nen consentit, responent amb una rebequeria. És a dir, en què quedem? Resulta que ens autoflagel·lem constantment tot dient: «La ciutat està malament, molt malament» però, ai las!, quan arriben – com i quan arriben – novetats històricament reclamades per a benefici de tots, aleshores ens afanyem a qualificar-les d’especulacions, amb finalitats electoralistes, posant en qüestió la veracitat i la seva execució. Un cop més, no puc deixar de banda que, vostè i el grup al qual pertany, han mostrat poc o gens d’interès pel planejament (POUM) de la ciutat, fet que ha acabat perjudicant de manera ostensible el seu desenvolupament. Potser pensaven que ja hi havia temps? Figueres pateix la inacció d’anys, lamentablement perduts i acusa l’endarreriment per simple deixadesa. Per cert, un cop més, no perd l’ocasió per acusar-me d’incompliments, segurament per allò que val més la crítica a casa dels altres que en la pròpia. Per casualitat vostès s’han preguntat si han dut a terme totes les seves promeses?... Deixem-nos d’enfrontaments estèrils que no ens aporten res i remem plegats a la mateixa direcció, els figuerencs i figuerenques ens ho agrairan i la ciutat en sortirà beneficiada. Un cop més, faré esment de la voluntat ferma de transaccionar, sobretot quan es forma part d’un govern de coalició, com una excel·lent estratègia per poder avançar i continuar transformant. Sovint cal treballar des de la discreció, amb perseverança, per finalment assolir els objectius que ens hem marcat, arribin quan arribin. El treball en equip acostuma a donar resultats, per allò que units s’arriba més lluny, a diferència d’aquell que vol arribar-hi abans i tot sol. Si, malgrat tot, encara per algú li representa un mal pair, el bicarbonat acostuma a ser un remei molt eficaç.