Fa dies llegia en l’editorial d’un diari del país: «L’educació és el futur i no n’hi ha prou amb dir-ho, també cal creure-s’ho i actuar en conseqüència». El document anomenat «Compromís educatiu de ciutat: propostes i mesures» que vam aprovar per unanimitat tots els grups polítics representats en l’actual consistori municipal de Figueres va en aquesta línia. Ja n’hi ha prou de dir que l’educació és molt important. És hora de demostrar-ho! És cert que ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí! I les dues retirades de l’ordre del dia pocs minuts abans d’iniciar els plens de desembre i gener en són l’exemple. Convençuts de la importància que tots aquells que formem el ple el signéssim conjuntament, les persones del govern vam decidir esperar. Reunir-nos més vegades. Calia parlar d’educació, escoltar, cedir, arribar a una entesa i fer aquest primer pas tan necessari.

El Compromís educatiu de ciutat és la voluntat d’arribar a consensos per millorar la situació educativa de Figueres. Una situació que no és senzilla, sinó més aviat complexa: per la dinàmica històrica i per la situació social que s’ha complicat any rere any.

Algunes de les millores i solucions d’aquestes necessitats depenen de la mateixa ciutat, però una part considerable d’aquestes són facultats d’altres institucions i òrgans de govern amb competències en el món educatiu molt més àmplies. Sovint, aquestes institucions no han posat la ciutat de Figueres en el mateix calaix de necessitats que ciutats amb característiques semblants. Esperem que aquest acord unànime doni l’empenta necessària per ser escoltats i assolir les millores que necessitem.

El pla preveu un total d’onze mesures a curt, mitjà i llarg termini amb un horitzó clar: l’educació de la Figueres 2030. Aquestes propostes afecten l’àrea d’Educació de l’Ajuntament i una part de l’educació dels 0 als 18 anys dels infants i joves de Figueres. Són el resultat de la feina de més d’un any. De múltiples reunions cada quinze dies d’un grup de treball per pensar i per repensar què cal fer per millorar l’educació de la ciutat.

El Compromís educatiu es divideix en cinc àmbits. A l’hora de tractar mesures concretes, per a l’àrea d’Educació de l’Ajuntament s’estipula ampliar en dues places els recursos humans. Pot semblar una evidència, però la manca de personal en comparació a altres ciutats del nostre voltant fa molt complicat tirar endavant noves iniciatives. I sort en tenim de les persones que l’integren actualment! Quant a l’Educació Infantil, augmentar el nombre de places de les llars i a mitjà termini crear una llar d’infants nova a la Marca de l’Ham. En referència amb l’Educació Primària, apostar per una zonificació idònia per distribuir equitativament els alumnes en els diversos centres de la ciutat ja el curs 2024-2025. Preveure una reserva d’espai per si fa falta un nou equipament educatiu. Tots sabem els mals de caps que ens ha portat això els darrers 15 anys.

Pel que fa a l’educació secundària, convertir el Pous i Pagès en un institut escola. Una mesura ja aprovada pel Departament i que es portarà a terme el curs vinent.

I en Formació Professional, incrementar l’oferta d’estudis postobligatoris a la ciutat. Aquestes són només algunes de les propostes que s’hi inclouen.

Sí, és un primer pas. Els i les signants som conscients que tot i la feina feta fins ara, només hem arribat a una petita part de l’educació. No hem treballat l’educació no formal, ni l’educació 360, ni tampoc altres aspectes fonamentals com són el fracàs escolar o la formació d’adults. Com diu la introducció del compromís, en som plenament conscients, i per això dic ben alt que la mesura més important és la número dotze. Una mesura que tots i totes sabem, però no està escrita enlloc.

La voluntat de treballar sobre aquest mateix Compromís passi el que passi en la següent legislatura. L’objectiu és recuperar-lo quan hàgim de parlar d’educació a la ciutat i portar a terme aquesta mesura no escrita, la número 12: Confeccionar un gran pacte educatiu de ciutat.