Quantes vegades no hem sentit dir la frase de l’enunciat a algun adult quan parla amb els seus fills i/o nets? La frase ‘renteu-vos les mans’ es pot dir amb diferents entonacions, de diferents maneres i diferent entonació. Pot significar un suggeriment, una ordre o una petició. Però el que és més important és que hem de saber que aquest fet tan senzill, el de rentar-se les mans, pot salvar vides. Es tracta de fer-ho ben fet i en els moments concrets.

Cada any, des de l’any 2009, el dia 5 de maig se celebra el dia mundial de la higiene de les mans. Però per què cal parlar d’un tema tan simple? Doncs per la seva importància. Perquè ho és en l’atenció sanitària i ara es pretén aconseguir la unió de tot el món en aquesta finalitat comuna: la higiene de les mans en l’àmbit global per millorar la salut. El fet de rentar-se les mans significa seguretat i qualitat assistencial, tant pel seu significat a escala d’higiene com el paper que té en la prevenció i control de les infeccions. L’acció de rentar-se les mans significa que s’està vetllant per la seguretat i la protecció de la salut i la vida de les persones.

El fet de rentar-se de mans, ja ho hem dit abans, cal que sigui una acció global, i duta a terme no només per tot el personal de la cadena assistencial sanitària, sinó també comptant amb la implicació de la població general, per dur a terme una lluita conjunta contra les infeccions.

Aquest reforç cultural anual que ens proporciona el dia mundial de la higiene de les mans, repetim, està encaminada a donar una assistència sanitària de qualitat i segura.

La finalitat és doncs promoure la prevenció de les infeccions, als diferents estaments i grups de la societat. Com ara accions destinades als professionals sanitaris, als professionals de la prevenció i al control de les infeccions, als administradors de serveis d’atenció sanitària, als responsables polítics i, en darrer lloc, i no per això menys important, als usuaris de centres sanitaris. Entre les accions que s’esperen d’ells, hi ha l’associat a la pertinença a un col·lectiu exemplar, com a garantia de la seguretat del pacient, el de ser el motor de la prevenció de les infeccions, el de promoure una cultura de qualitat i seguretat que garanteixi aquesta higiene, la responsabilitat de destinar correctament els recursos i els programes de formació en aquesta matèria i, en darrer lloc, al que correspon al dels usuaris dels centres sanitaris, que donen força i visibilitat amb la seva participació en les campanyes i les activitats que s’hi fan.

Les mans són potencials transmissores d’infeccions. La contaminació de superfícies i d’objectes que estant sobre d’elles, per algunes persones malaltes, poden contaminar-los i transformar-les en una font d’infecció. Si les mans contaminades toquen directament el malalt, sense haver-se netejat abans de fer-ho, poden infectar-lo. D’aquí la importància d’aquest gest. També s’ha demostrat que aquesta higiene és més efectiva si es fa amb les solucions hidroalcohòliques.

La higiene de les mans, la potabilització de l’aigua, les vacunes i els antibiòtics han estat descobriments primordials per millorar la salut dels humans. Rentar-se les mans és un acte que ens dona seguretat i salut. Rentem-nos les mans i fem-ho bé.