En aquesta columna es tracten temes relacionats amb la salut i les malalties. I parlar de salut i de com promoure-la és un aspecte molt important per tenir-ne i mantenir-la. Parlar de com es prevenen les malalties i de com es guareixen és molt important. Però avui, la salutogènesi serà la protagonista d’aquest espai.

Ja fa temps, en sentir per primera vegada aquesta paraula, em vaig dir per a mi mateixa: ‘I això què és? A mida que varen anar passant els mesos i els anys, veia com aquesta paraula apareixia, desapareixia i reapareixia en el meu món, no només el professional, sinó també en el personal, el social i el comunitari. Avui explicarem la seva importància i la del seu impacte en la nostra vida.

Viure salugenèticament comporta fer-ho tenint en compte aspectes i conceptes tan importants com senzills, alhora que desconeguts i que són responsables de proporcionar salut a la nostra vida.

Aaron Antonovky fou el pioner de la salutogènesi. Amb ella es definí una nova postura o un nou model de posicionament davant el binomi salut malaltia. Ara l’objectiu és obtenir beneficis per a la salut. Aquí l’objectiu final no és guarir una malaltia sinó proporcionar salut a la persona. Són punts de vista diferents de la salut i de la malaltia. Aquest nou concepte s’ha relacionat amb el de promoció de la salut.

La salutogènesi busca els factors generadors de salut. Aquests, són aquelles (petites) coses que ens fan sentir millor i més sans. I això prové del nostre interior, del nostre comportament, del mateix entorn, dels coneixements i de les nostres experiències. A aquests factors se’ls coneix com a recursos generals de resistència. Antonovky amb aquest nou enfocament del concepte salut en va crear un altre de nou, el sentit de la coherència. Es tracta de lligar la salut amb la coherència personal. Aquests conceptes que d’entrada semblen difícils d’entendre, són molt senzills i útils per fomentar la pròpia salut. Es tracta de comprendre què passa, de reconèixer les nostres habilitats per gestionar-ho i de fer que les nostres accions siguin satisfactòries i que tinguin un significat positiu a la nostra vida. És coherent veritat?

En moments com els actuals és quan es fa més necessària la visió salutogènica de la vida. Si som capaços de reconèixer què ens fa forts, què ens ajuda a ser més resistents i què ens ajuda més a afrontar l’estrès i ho activem, generarem una bona percepció de salut. Mirem el nostre interior i preguntem-nos per aquests tres aspectes. Si potenciem les respostes a aquestes preguntes, tindrem els elements per (auto)potenciar la nostra salut.

També cal fer fàcils i accessibles els recursos i les opcions saludables que hi ha a la comunitat. Els actius en salut fan que les persones, individualment o en grup, puguin mantenir i conservar la seva salut i el benestar emocional, tot ajudant a disminuir les desigualtats en salut. Pertànyer a un club de lectura seria un actiu en salut i una font d’ella.

Ja dèiem que la salutogènesi és així de senzilla i d’important. A la nostra comunitat hi ha molts recursos destinats a augmentar la salut i el benestar emocional. Conèixer-nos, conèixer-los i utilitzar-los ens farà persones més sanes. Ara ja podem dir que sabem què és la Salutogènesi.