Cada any en parlem. Perquè cada 4 de febrer es commemora el dia mundial del càncer i aquest any tampoc podem deixar de parlar-ne.

Els experts diuen que podem lluitar-hi potenciant uns estils de vida saludables, que són una alimentació equilibrada, la pràctica d’activitat física regular, la prevenció del sobrepès i l’obesitat i evitar el tabac i l’alcohol. Només seguint-los es podrien evitar un 30% dels càncers. La detecció precoç també és molt important, perquè en redueix la seva mortalitat. Tenim els programes de cribratge per a aconseguir-ho. Hi ha el del càncer de mama, de coll uterí i de còlon i recte. La prevenció també té un impacte molt important, és el manteniment de la qualitat de vida, perquè ajuda a reduir l’impacte físic, mental i emocional que el càncer pot provocar.

Avui ens centrarem només en un dels programes de detecció precoç, el del coll uterí. Aquest cribratge està indicat fer-lo en les dones a partir dels 25 anys i/o 3 anys després d’haver començat a tenir relacions sexuals i fins als 65 anys. Es recomana fer una citologia cada 3 anys. Aquest és un dels càncers més fàcilment evitables, perquè es desenvolupa molt lentament i dona temps al seu tractament curatiu quan s’agafa a temps. De vegades ja es detecten lesions precursores, que, un cop tractades, ja no podran transformar-se en un càncer. Aquest càncer se sol donar en dones que no se sotmeten a les proves de detecció precoç o que no ho fan regularment. La prova diagnòstica vol evidenciar l’existència d’infecció pel virus del papil·loma humà –prova de detecció d’aquest virus– i/o la presència de lesions precanceroses –amb la citologia o Papanicolau– per evitar la seva evolució a càncer de coll uterí. El protocol estableix fer una citologia entre els 25-29 anys i entre 30-65 anys una prova de detecció del virus del papil·loma humà. Quan la citologia és negativa, es repeteix al cap de 3 anys. Si la detecció del virus del papil·loma humà és negativa, es repeteix la prova cada 5 anys. Aquest protocol està en constant revisió. S’ha vist que les dues proves són eficaces per a la detecció el càncer, sempre que es facin dins del termini establert.

Es recomana fer el cribratge a totes les dones que han tingut relacions sexuals, independentment de la seva orientació sexual, de si estan vacunades o no del virus del papil·loma humà, han tingut una única parella sexual i també si estan en la postmenopausa. Per participar-hi, només cal demanar hora a ASSIR.

Aquest cribratge no és obligatori, és una opció personal. Però cal saber que el càncer de coll uterí es dona en el 60-70% de dones que no l’han seguit i, si es fa adequadament i de forma sistemàtica, ha aconseguit reduir-lo a un 70- 80%. El cribratge detecta un elevat nombre de lesions precanceroses que es poden tractar. Les dones que mai han estat sexualment actives no els cal fer aquest cribratge, però si en algun moment n’han tingut, sí que està recomanat fer-ho. També s’ha de seguir encara que s’hagi administrat la vacuna del papil·loma humà, ja que aquesta només protegeix un 90% de les persones vacunades.

El dia mundial del càncer d’enguany l’hem dedicat a parlar de la prevenció, amb el diagnòstic precoç del càncer de coll d’úter que s’ha demostrat altament eficaç.