Fl darrer Ple municipal de 2021 va aprovar definitivament el pressupost municipal de Figueres de 2022, que no incorpora cap de les nostres propostes formulades com a petició des de Junts per Figueres a govern.

L’actual situació de pandèmia sanitària està posant de manifest la necessitat d’un servei d’infermeria escolar per als centres educatius públics i concertats d’educació infantil i primària de Figueres. La nostra proposta es formulava en aquest sentit i proposàvem que professionals de la infermeria amb formació i experiència en l’àmbit escolar exercissin tasques d’assistència i cura, prevenció i promoció de la salut, i assumint com a àmbit d’actuació tots els membres que componen la comunitat educativa: docents, personal no docent, pares i altres professionals implicats en la salut escolar.

El desenvolupament de l’educació per la salut i l’assistència en la salut de l’alumnat ve consensuat per diverses Institucions Internacionals, així com per associacions relacionades amb la infermeria i la salut escolar. La infermera escolar desenvolupa un rol multidimensional, reconegut, i està capacitada per a l’educació en la promoció de la salut dels infants i adolescents, així com per a vetllar i tenir cura de la salut de tota la comunitat educativa, tant dins dels centres escolars com en el seu entorn social i familiar.

Per exemple, l’Associació Catalana d’Infermeria Escolar (ACISE) afirma que la figura de la infermera escolar pot detectar infants en situació de risc d’exclusió, a causa de la pobresa, factors familiars, risc d’assetjament, de maltractament, i la seva detecció és fonamental per a activar les eines necessàries per a intervenir-hi i combatre-ho. Mitjançant el protocol PESEI (Programa d’Educació per a la Salut a Escoles i Instituts) es podria treballar l’educació per a la salut en el marc de tota la població escolar –en una primera fase ho proposàvem a infantil i a primària– i incidint en les famílies i en els entorns més vulnerables de Figueres assumint les funcions assistencials, d’educació i promoció de la salut, investigadora, gestora, d’assessorament i acompanyament, social i la de detecció i vigilància.

I el govern municipal de Figueres digué: No, gràcies.