Les noves ordenances fiscals de l’Ajuntament de Vilafant impliquen, entre altres coses, una pujada del 4,5 % de l’IBI urbana. A la primera proposta que se’ns va presentar des de l’equip de govern del PSC i que tots els grups de l’oposició vam rebutjar, la pujada arribava a un 13%. Per què cal fer front a aquesta pujada tan significativa? Des del nostre punt de vista, per la mala planificació econòmica de l’equip de govern. Durant tot el mandat de l’actual alcaldessa Consol Cantenys no s’han volgut apujar els impostos. Aquesta mesura, que ens sembla molt encertada per l’època de crisi econòmica que es va viure a l’inici del seu mandat, s’ha volgut mantenir durant les següents legislatures. Ara s’ha vist que això no era el camí correcte. Aquest any vinent s’han de fer front a diverses reduccions d’ingressos, moltes de les quals estaven previstes i, per tant, calia haver-hi actuat amb previsió. El 2022 l’Ajuntament deixa d’ingressar els 157.000 euros de l’IBI de l’autopista, hem d’afrontar una amortització de crèdit de 90.000 euros i s’han eliminat les aportacions extraordinàries per la Covid tant de l’Estat com de la Generalitat.

Tot això ha portat que la política de no apujar mai cap impost hagi saltat pels aires. L’atzar ha fet que això ho han hagut d’assumir el mateix equip de govern que ha decidit no tocar mai els impostos i que ara es veu obligat a fer-ho en un moment econòmicament molt delicat. Podria haver passat que la gestió d’aquesta mala planificació econòmica l’hagués hagut d’assumir un altre equip de govern en el futur.

Aquestes ordenances impliquen també que es manté finalment una bonificació del 30% de l’IBI durant dos anys per posar energies renovables a les cases particulars. Es tracta d’una bonificació petita en comparació a les que fan altres ajuntaments. La mala situació econòmica, per tant, no permet bonificar més aquestes accions que ajuden a la transició energètica tan necessària.

El nostre grup es va abstenir en aquestes ordenances que van ser aprovades únicament amb el vot a favor del PSC. El més senzill per un grup a l’oposició era votar-hi en contra, el que van fer Ciutadans i Junts. Però ERC de Vilafant no hem vingut a l’Ajuntament a fer coses senzilles. Tenim responsabilitat i vocació de govern. El pressupost per l’any vinent haurà de ser de reducció de despesa i amb poc o nul marge per fer inversions. Amb la pujada del 13% que es proposava inicialment també hagués sigut així. Si no s’arriben a aprovar les ordenances, s’haguessin vist afectats molt seriosament molts serveis i la retallada al pressupost hauria sigut inassumible per poder donar cobertura a tot allò necessari pel municipi.

Avui governa el PSC. El 2023 aspirem a ser ERC qui encapçali l’equip de govern de Vilafant. Per tant, per rigor, seriositat i responsabilitat havíem de facilitar l’aprovació d’aquestes ordenances.