Acabat ja l’estiu, creia que una coneguda marca de cerveses retiraria un anunci de TV que a començament d’estiu ja es va emetre durant setmanes. Arriba la tardor i veig que es torna a emetre (?). No entro en si l’encàrrec publicitari està ben acabat, el disseny conceptual és de bona factura o si la comunicació del missatge està ben feta. Només qüestiono la frase final de l’anunci, quan en boca d’un dels actors responent a «on ens faran anar el proper anunci?», contesta en to humorístic: «Potser a Groenlàndia, ha, ha, ha...». Senyors cervesers, compte amb les llicències humorístiques quan estem en plena emergència climàtica, ja que precisament de Groenlàndia, o millor dit, del seu desglaç accelerat, vindran, ja estan venint, les cada vegada més freqüents DANA (Depressions Aïllades en Nivells Alts), per més que el conjunt de l’Àrtic també s’estigui desglaçant, i ajudi a la dislocació del clima de l’Atlàntic Nord.

Dislocació que quedaria relativitzada o no tan perillosa, si no fos perquè la Mediterrània (de la qual tant abusa també aquesta cervesera) s’estigui escalfant el doble de ràpid que la resta de mars i oceans. La conjunció d’aquestes dues anomalies fa que la península Ibèrica, i especialment Catalunya, (també el País Valencià i ses Illes) sigui una de les zones que més patiran (ja és una realitat) els impactes i embats de la trobada o el xoc de masses d’aire fred en altura atlàntiques i de masses d’aire calent mediterrànies, escalfades per un desplaçament cap amunt del clima i meteors africans i saharians, com fa anys estem veient, però ara cada vegada més freqüent i intens.

Poca broma amb Groenlàndia, i més fent-la en barca per la Mediterrània. De fet, estem ben convençuts, que aquest anunci no es podrà fer en dos anys, fent referència a Groenlàndia. La velocitat del desglaç d’aquesta enorme illa (quatre vegades més ràpid que el 2003), amb una capa de glaç de 3 km d’alçada, és de tal magnitud, que quan es produeixi el punt d’inflexió o ruptura amb el corrent del Golf (que ja s’està produint), la dislocació del corrent termohalina atlàntica, encara multiplicarà més DANA i més perilloses.

Cal recordar, ja que molts científics o no ho saben (?) o no ho diuen, que just a sota de Groenlàndia es troba també un dels dos «motors» (de fet, el més important) que fa possible la circulació permanent dels corrents oceànics a través del planeta, i per la part que ens toca el corrent del Golf. Atenció, doncs, a l’efecte papallona: el fet d’aletejar d’una papallona a Groenlàndia, pot provocar un gran huracà a la badia de Roses.