La salut no és només l’absència de malaltia, sinó també aquell estat de benestar amb un mateix i amb el seu entorn. Els estils de vida saludables són bons perquè afavoreixen la salut física. És el cas de les malalties del cor, la diabetis, la hipertensió arterial i la dislipèmia, entre altres. Però també s’ha de protegir la salut mental i l’emocional. Això ni és senzill de fer-ho ni hi ha una única recepta per a tothom.

La salut emocional és molt important

La salut emocional depèn de les característiques individuals, de la situació personal i de les condicions de vida. Avui ja es coneixen els factors promotors de l’estat de benestar emocional, que són els estils de vida, les relacions personals i les activitats de la vida diària. Per gaudir-la, cal fer una profunda reflexió personal sobre el que ens proporciona el benestar emocional. Mai ens hauríem d’oblidar de tenir cura de nosaltres mateixos. Cal dedicar el temps necessari a fer allò que ens fa sentir bé i evitar el que ens provoca neguit i malestar. Es tracta de prioritzar, fer i refer, és a dir, fer el que ja sabem que ens dona bons resultats abans d’intentar trobar nous recursos o canviar els nostres hàbits. I l’angoixa, com es maneja? Aquesta pot tenir una intensitat molt variable i se sol presentar davant d’una situació crítica i/o estressant viscuda, directament o indirecta. És l’expressió de la sensació de la pèrdua de la capacitat d’autocontrol davant d’una situació i de la pèrdua de la nostra seguretat. L’angoixa, d’entrada, és una reacció normal davant de fets i situacions concretes, que no és malaltissa, si no altera la vida quotidiana. Si ho fa es converteix en malaltia.

Entre les eines per mantenir una bona salut emocional hi ha mantenir-se físicament actiu, que també disminueix la depressió i el risc del deteriorament cognitiu propi de l’edat. No cal fer grans coses. Però sí que cal fer-ho regularment. Cadascú ha de trobar l’activitat que més li agrada i practicar-la dues o tres vegades a la setmana, com a mínim.

Una altra font de salut emocional és el contacte amb la natura. Aporta tranquil·litat i també pot ser un bon entorn per fer l’activitat física i un espai on tenir relació amb altres persones.

Aprendre coses noves també aporta benestar psicològic, autoconfiança i reforça les relacions socials. S’ha de fer seguint els propis interessos, les capacitats d’aprenentatge i els propis valors. Es poden practicar i reaprendre de temes antics que ja s’havien abandonat.

Les relacions amb els altres també són una font de benestar. Tenir una bona xarxa de suport manté la connexió i la familiaritat amb la comunitat. Ser cooperant i participar en projectes socials també dona felicitat i satisfacció a la vida. Tenir cura d’un animal també és una bona manera d’augmentar la sensació de benestar.

És important abstenir-se de consumir alcohol i drogues perquè afecten negativament l’estat emocional personal. Descansar bé és primordial. Per això s’ha d’aprendre i seguir els deu consells per dormir millor. Cal evitar el que influeixi negativament en el descans i el son.

La salut emocional és nostra. Cal que la reforcem i que evitem tot allò que ens la pugui fer minvar. Salut física, emocional i mental es donen la mà.