Fa molta calor, avui divendres 23 de juliol, quan escric. Ratllem els 40º i bufa vent de sud. Avui és el Montgrí el que crema. La setmana passada va ser el cap de Creus. I demà? Algun nou paratge serà engolit pel foc?

L’OMM (Organització Meteorològica Mundial) ens diu que la terra ha doblat, en 10 anys, la calor que absorbeix del Sol, i això a causa del canvi climàtic, ja que l’efecte hivernacle dels gasos emesos pels humans reté, cada cop més, la radiació solar i accelera la crisi climàtica que provoca onades de calor més freqüents i inundacions catastròfiques. Onze mil científics d’arreu adverteixen als polítics de tot el món dels problemes que comporta i que ja comportarà tot això. Copio: «El clima terraqüi està determinat per un equilibri entre la quantitat de radiació solar que arriba a la Terra i la quantitat que el planeta rebota a l’espai. Si es reté més del que s’emet, la Terra es reescalfa. Si passa el contrari, es refreda. L’augment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de l’activitat humana atrapa la calor a l’atmosfera que, d’altra manera, escaparia a l’espai exterior».

Malgrat aquestes explicacions i advertències, aquí es parla d’ampliar l’aeroport del Prat per poder rebre més avions, sembla, a costa d’espais naturals reservats. Quant de temps fa que es diu que s’han de gestionar els boscos? Que s’ha de buscar la manera que estiguin nets i esclarits? Que no podem perdre més terreny agrícola que acaba convertint-se en bosc salvatge i que minva la nostra autonomia alimentària?

Però no es gestiona res. No es planifica res. I si es planifica és només pensant en els interessos econòmics i poc –o mai– en els mediambientals. I evidentment, sense planificació correcta, no es pot gestionar correctament... què fan els nostres polítics? En què s’entretenen un any rere l’altre? S’han preguntat quan costa apagar un, i dos i més incendis? I quina inversió cal per a portar a terme una bona gestió dels boscos? I si s’ho han preguntat... han fet els números? I si els han fet... per què no actuen?

Jo no entenc aquesta por d’alguns polítics a... no sé què, que els bloqueja i no els deixa actuar correctament... llavors, què hi fan a la política? Una persona que vulgui dedicar-s’hi, ha de saber que s’incorpora a un espai que és de servei, de servei a la comunitat –i la comunitat és tot: persones i territori– i no un modus vivendi.