El dia cinc de maig es commemora el dia mundial de la higiene de les mans. Arran de la pandèmia, hem vist la importància d'una bona higiene en general i sobretot la de les mans. Abans d'ella, potser ja ho sabíem i havíem vist -de vegades en pel·lícules- una manera de rentar-se les mans que podia semblar estrafolària i que feia el personal sanitari en entrar a quiròfan. Al calaix de la memòria, guardo els records dels problemes que ens donava la higiene de les mans. Provocava lesions a la pell. Pell seca, excoriacions i picor en són exemples. Però s'aconseguia garantir la seguretat del pacient.

D'entrada aquest tema, per se, potser no desperta cap interès. Ja se sap que les mans sempre haurien d'estar netes i que la neteja en general i aquesta en particular, ajuden no només a evitar de contraure malalties, sinó també a evitar-ne propagació. Aquesta ha estat una mesura molt eficaç i eficient de cara a guanyar el pols a moltes malalties infeccioses. Potser és la més important. Per això cal fer-ne difusió.

Els sanitaris tenim un paper molt important a l'hora d'evitar la transmissió de malalties als pacients. Parlem sobretot d'evitar les infeccions nosocomials, que són les que apareixen quan una persona rep atenció sanitària. Diàriament, els sanitaris estem en contacte amb moltes persones malaltes, algunes poden ser portadores de malalties infeccioses, sense que en tinguem coneixement, d'altres ja sabem que en tenen. Una bona higiene de mans fa que no emmalaltim i que no actuem de transmissors de possibles infeccions als nostres pacients. Aquest aspecte justifica de nou la importància del tema.

Però què és una infecció? Quan parlem d'infeccions nosocomials, tal com hem dit, ho fem sobre aquelles que s'adquireixen mentre es rep assistència sanitària. I la higiene de les mans és la manera més senzilla i eficaç de reduir-les. Salvar vides i rentar-se les mans són un binomi inseparable.

Els sanitaris coneixem els cinc moments importants de la higiene de les mans. Són els cinc moments claus del risc de contagi d'infeccions i aquests són: abans de tocar el pacient, abans de realitzar-li una tècnica -posar un catèter o fer una cura-, també després d'haver estat en contacte amb fluids corporals, després que el malalt o algun acompanyant ens hagi tocat i després del contacte amb l'entorn del pacient. Reconèixer i actuar correctament en aquests supòsits són pilars de la seguretat del pacient.

Per un altre costat, explicarem per què tothom ha de rentar-se bé les mans. S'ha de fer de forma ben feta i segura. Per aconseguir-ho, només cal seguir els anomenats cinc passes de la higiene de les mans de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Fer-ho seguint aquestes senzilles instruccions ens garanteix un contacte segur amb els altres. Hi ha cartells il·lustratius a molts centres sanitaris. Aquests reflecteixen amb imatges les passes a seguir quan ens rentem les mans i que garanteixen tenir unes mans ben netes.

Les mans netes són sinònim de seguretat del pacient. Ningú ho ha d'oblidar i tothom ha de ser capaç de fer-ho correctament. Hem de ser corresponsables en el manteniment de la nostra salut. La higiene de les mans és seguretat i també responsabilitat de tothom.