13 de abril de 2021
13.04.2021
L'Empordà
Salut

Els nostres drets de cada dia

"Cal recordar que també hi ha uns deures i unes obligacions diàries"

12.04.2021 | 19:16
Dra. M. Antònia Bonany Pagès

Acasa nostra es reconeix el dret a la salut i a l'atenció sanitària. Per poder-ho fer, cal tenir un sistema sanitari ben estructurat i potent i, per descomptat, assequible a tothom.

A Catalunya, també tenim una carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb el sistema de salut. Els drets corresponen a allò que espera una persona, en aquest cas, del sistema sanitari.

Aquests drets estan agrupats i fan referència a les persones en les seves relacions amb el sistema sanitari. N'hi ha deu.

Hi ha el dret a l'equitat i la no-discriminació de les persones. Porta implícit el dret a rebre una atenció sanitària equitativa, sense discriminacions, protegint la vulnerabilitat i donant un tracte respectuós.

Disposem d'un dret que fa referència a la protecció i promoció de la salut i la malaltia. Aquí s'inclou la seguretat ambiental i alimentària així com rebre una educació en salut que permeti la protecció i la promoció de la salut, tant individual com col·lectiva.

Es garanteix el dret a l'accés al sistema sanitari. Significa garantir l'accés als serveis i a les prestacions sanitàries públiques, dins un marc temporal adequat, disposant d'informació sobre el procés d'atenció, l'elecció dels professionals i dels centres sanitaris en l'atenció primària i el de rebre una segona opinió en casos especials.

La carta garanteix el dret a la confidencialitat. Es tracta de preservar la intimitat i privacitat, la confidencialitat de la informació i garantir el dret a la pròpia llibertat ideològica i també la religiosa.

Es tracta del dret a disposar de l'autonomia i al de la presa de decisions per tenir un final de vida digna.

En altres paraules, tenir la possibilitat de prendre les nostres pròpies decisions i que es duguin a terme les voluntats anticipades, per planificar viure l'etapa final de la vida amb dignitat.

Ens garanteix el dret a la informació sanitària, la documentació clínica i les TIC de forma integrada, completa i segura.

El següent apartat fa referència a la qualitat i seguretat del sistema que ens garanteix la continuïtat assistencial, la seguretat clínica i personal, així com conèixer tot allò que fa referència als medicaments i productes que intervenen en la nostra assistència.

Coneixement de la constitució genètica del genoma, gaudint dels avantatges de la tecnologia.

El novè apartat concreta sobre la recerca i l'experimentació. Es té el dret de participar-hi i de rebre la informació dels seus resultats.

El darrer apartat fa referència a la participació, expressant l'opinió i participant activament del sistema sanitari.

Els drets de les persones amb el sistema sanitari es corresponen amb el sentit invers: les obligacions i deures de les persones en relació amb aquest i amb les persones que el formen. S'ha de tenir cura tant dels professionals com de la resta del sistema sanitari.

Hem parlat dels drets que tenim i gaudim cada dia, però també cal recordar que també hi ha uns deures i unes obligacions diàries que s'han de complir per garantir no només la nostra salut sinó també la del nostre sistema sanitari.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook