13 de abril de 2021
13.04.2021
L'Empordà
Figueres

Circulació i civisme

"Contribueixi necessàriament a una millor regulació del trànsit i, per sobre de tot, a fomentar un comportament més cívic"

12.04.2021 | 19:12
Xavier Amiel, portaveu Canviem Figueres

És competència dels ajuntaments adaptar l'Ordenança Municipal de Circulació a la normativa vigent, per la qual cosa en el passat ple es va aprovar, inicialment, el nou paquet de mesures, que incorpora el nou Reglament General de Circulació i el Reglament General de Vehicles, publicats l'11/11/2020 en el BOE per Reial Decret 970/2020. Bàsicament s'incorpora la regulació dels vehicles de mobilitat personal: bicicletes, patinets, monopatins i patins, dels quals no en permet la conducció per voreres i zones de vianants.

També recull les modificacions en les velocitats dels vehicles en zones urbanes, limitant a 20 km/h en vials de plataforma única i en aquells assenyalats com a pacificació del trànsit. Limita a 30 km/h en vials de sentit únic de circulació, és a dir, la majoria dels carrers de la ciutat, i estableix límit de 50 km/h en vies de dos carrils per sentit de circulació. Cal esmentar també que es defineixen com a zones d'estacionament amb horari limitat, els punts de recàrrega de vehicles elèctrics. En la disposició final, assenyala que aquesta ordenança entrarà en vigor quinze dies després de la seva publicació en el BOP.

És d'esperar, doncs, que aquest plec de mesures contribueixi necessàriament a una millor regulació del trànsit i, per sobre de tot, a fomentar un comportament més cívic, en els carrers d'aquesta i de totes les viles del país.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook