23 de març de 2021
23.03.2021
L'Empordà
Figueres

Públic o privat: debat equivocat

"L'etern debat sobre la municipalització o privatització entre l'esquerra i la dreta està viciat i és estèril"

22.03.2021 | 19:12
Héctor Amelló, portaveu de Ciutadans

Perdre's en discussions ideològiques estèrils sobre la forma de prestació de serveis públics per nosaltres és un un debat equivocat. Els ciutadans el que necessiten és que la gestió dels serveis que reben (aigua; recollida de residus; neteja viària; enllumenat públic...) sigui excel·lent, eficient i al millor preu. Sigui quina sigui la seva forma de gestió, l'administració sempre estarà obligada a controlar la qualitat, avaluar, fer el seguiment i comprovar si es compleixen les obligacions i els estàndards del servei prestat.

En cas contrari, estarà obligada a realitzar les correccions i prendre les mesures que siguin necessàries per a esmenar les deficiències. L'etern debat sobre la municipalització o privatització entre l'esquerra i la dreta està viciat i és estèril des del seu inici. El servei sempre serà públic, amb independència que la seva forma de gestió sigui pública o privada. Des del grup de Ciutadans tenim una visió pragmàtica: els ciutadans necessitem el millor servei al millor preu, independentment de la seva forma de gestió. La preocupació de l'administració ha de ser millorar el benestar dels ciutadans oferint serveis públics eficients, eficaços i amb els millors estàndards de qualitat. El debat no és públic o privat sinó sobre el millor servei.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook