16 de febrer de 2021
16.02.2021
L'Empordà
TRAMUNTANADES

Servititzar

«Si han d'oferir un producte en servei, ja s'ocuparan prou que els duri el màxim possible i en les millors condicions»

15.02.2021 | 19:29
Maria Crehuet, escriptora

Aquesta és una paraula nova que acabo d'aprendre i que em sembla molt interessant. Vol dir: «Procés pel qual una empresa passa de proveir productes, a proveir productes amb un servei complementari com a valor afegit i, per tant, a un model de negoci fonamentat en el servei». Això significa, per una banda, que s'està convidant les empreses a produir, però no pas per a vendre, sinó a posar al servei dels ciutadans allò que produeixin, fet que implicaria la fi de l'obsolescència programada, ja que els fabricants, si han d'oferir un producte en servei, ja s'ocuparan prou que els duri el màxim possible i en les millors condicions. I per l'altra, ens convida a la ciutadania a fer servir en lloc de tenir. És a dir, a buscar un producte a l'empresa corresponent només en el moment en què es necessita, i a pagar pel seu ús però sense posseir-lo.

És una idea que s'està desenvolupant poquet a poquet perquè canviar les inèrcies i les normes ja sabem que no és fàcil, però està bé que se'n comenci a parlar i que ja es facin passos cap aquest nou model productiu i comercial que s'enfoca en l'ús.

Aquest nou model planteja una alternativa a un món lineal que consumeix més de 100.000 milions de tones de materials i que s'ha escalfat –ja!– en un grau. És una idea que engloba també el que es coneix com a economia circular i que anima a usar material de rebuig per a reciclar-lo en lloc de menysprear-lo anant a buscar materials nous extrets del planeta.

Però un informe de Circularity Gap del 2020 revela que l'economia mundial només és circular en un 8,6%, per la qual cosa ens adonem que seguim immersos en el vell esquema d'agafar, usar i llençar.

Tots sabem que tenim unes necessitats, però segurament no fa falta tenir de tot per estar completament servit si, com es proposa en aquesta nova idea, sembla que hem de tendir a contractar serveis en lloc de comprar objectes, i les empreses ens han d'oferir serveis en lloc de productes.

La PIMEC hi està treballant. Ho fa a través d'un projecte anomenat ServitiCAT a partir del qual fa un estudi sectorial per identificar les oportunitats i els reptes de la servitització, i pregunta: I si poguessis alinear els interessos de la teva pime amb els dels teus clients i els del medi ambient? Una pregunta que ens implica a tots.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook