Un dels principis que ha de regir per sobre de tots en un govern és l'objectiu d'oferir el millor servei públic possible. Aquest objectiu té dos indicadors: el cost del servei i la qualitat. A priori, tot ciutadà ha d'estar-hi d'acord, ja que és amb el pagament dels seus impostos que es financen aquests serveis. Dic a priori perquè, en el ple de desembre, es va aprovar que el servei d'enllumenat públic canviï la seva forma de gestió per assolir aquests objectius i l'oposició hi va votar en contra. Actualment, aquest servei està integrat a l'empresa mixta de capital públic i privat Fisersa-Ecoserveis i passarà a gestionar-se per l'empresa Fisersa de capital 100% públic. El portaveu de Junts per Figueres, Jordi Masquef, va justificar el vot negatiu exposant: «Nosaltres apostàvem per una contracta de curta i mitja durada per un tema d'endeutament o inversió i serem coherents». Si bé és cert que aquest grup sempre ha defensat la privatització dels serveis públics, farien bé de reflexionar sobre si han d'avantposar els seus principis polítics als interessos dels figuerencs. Que el servei d'enllumenat passi a ser gestionat per l'empresa pública Fisersa, suposa un estalvi econòmic directe en concepte d'IVA i de benefici industrial que l'empresa privada, com és lògic, pretén guanyar. I la suposada inversió que necessita aquest servei per canviar de gestió és pràcticament inexistent. No s'entén ni el vot en contra ni el seu posicionament al ple.En els pròxims mesos, cal resoldre el futur de la recollida de residus i de la neteja viària, encara a Ecoserveis i amb un contracte prorrogat des del 2016. La inversió inicial necessària, tant per passar a la gestió directa per Fisersa com a una nova empresa pública, sí que és elevada. Però si els figuerencs i les figuerenques estem d'acord amb el fet que l'actual servei de neteja i escombraries és un dels principals problemes de la ciutat, per què no hauríem de prioritzar aquesta inversió? Si volem un servei de millor qualitat, flexible i amb un estalvi pel no pagament d'IVA i de benefici industrial, la inversió és de les més justificades que pot fer un ajuntament. Amb el debat sobre models de gestió dels serveis públics no podem obviar el conflicte laboral que ha portat els sindicats majoritaris d'Ecoserveis a convocar una vaga. Una vaga que va finalitzar el divendres al vespre. Cal agrair l'esforç de la plantilla així com de Fisersa i del govern figuerenc per trobar una sortida. La CUP vam escoltar els motius que els sindicats ens van transmetre i treballar per garantir al màxim la seguretat dels treballadors. Si bé la llei obliga a la subrogació de la plantilla i a mantenir les condicions laborals, a mitjà i llarg termini, tot i ser una possibilitat remota, es pot donar el cas que alguna de les condicions laborals que tenen actualment es vegi perjudicada. Però també sabem que el servei de verd urbà, que l'anterior govern va externalitzar a una empresa privada, està incomplint el contracte de concessió i perjudica els drets laborals de la plantilla. I amb prou feines fa mig any que el gestionen. La gestió directa dels serveis públics essencials representa la millor garantia.