Ella rep una carta. Ve del Departament de Salut de la Generalitat. Li ofereixen participar en el programa de detecció precoç del càncer colorectal. La rep perquè està en la franja d'edat dels 50 als 69 anys, que és quan aquest càncer és més freqüent. Participar en el programa, tot i trobar-se bé, serveix per detectar-lo en etapes tan precoces, que encara no dona símptomes. Això fa que els tractaments siguin més efectius. Però també pot detectar pòlips i altres malalties no canceroses. Aquests, els pòlips, són alteracions benignes de l'interior del budell, que poden fer-se malignes amb el temps. Per això és important detectar-los i treure'ls.

El procediment del circuit del diagnòstic precoç és senzill. Un cop rebuda la carta, s'ha d'anar a la farmàcia i portar una mostra -petita- de femta dins un petit tub impregnat d'un líquid que fa que aquesta no es faci malbé i es pugui fer la prova. La farmàcia canalitza el circuit.

Pot passar que es detecti sang a la femta i estigui indicada fer una colonoscòpia. La colonoscòpia diagnòstica ens pot dir que la causa del sagnat és un càncer o una alteració benigna. La prova de la detecció d'aquesta sang amagada en femta, com totes les proves mèdiques, no és perfecta i per això no ho detecta tot. Detecta el pòlip o el càncer, si en el moment de fer la prova sagnaven. Per això encara que seguim el programa i aquesta prova sigui negativa, cal avisar el metge, si hi ha sang en les deposicions, un canvi en el ritme deposicional que dura més de sis setmanes i/o es té dolor abdominal.

Parlem de nou del resultat de la prova i del seu significat. Si està dins de la normalitat, és molt poc probable que es tingui un càncer de còlon. Però tal com hem dit abans, si es tenen molèsties, s'ha de consultar el metge. Després de dos anys, es torna a oferir fer la prova. Si s'hi troba sang, el més probable és que hi hagi una lesió benigna en el budell. Es proposarà de fer una colonoscòpia, que és una exploració de l'interior del budell que es fa amb sedació i que té un risc baix de complicacions. La colonoscòpia permet prevenir el càncer de còlon en detectar lesions que poden ser premalignes i que s'extirpen en el mateix acte.

Per un altre costat, si hi ha hagut un diagnòstic previ d'alguna malaltia de còlon i recte (com són els pòlips, una malaltia inflamatòria, els adenomes o un càncer), si s'ha fet una colonoscòpia en els darrers 5 anys, o si hi ha antecedents familiars de càncer de còlon i recte, és important de comunicar-ho abans de participar en el programa de diagnòstic precoç. En aquests casos, es posa en marxa un altre circuit.

Pel que fa al nostre paper en la prevenció d'aquest càncer, cal seguir una dieta amb molta fruita, verdura i productes làctics, fer exercici físic de forma regular, limitar el consum d'aliments amb greixos d'origen animal i de carns vermelles i processades i també evitar l'obesitat. És bo no fumar i moderar el consum de begudes alcohòliques.

Si es tenen entre 50 i 69 anys i es viu en una zona on s'ha posat en marxa el programa, es rep una carta biennalment convidant a participar en aquest programa. Quan ella l'ha rebut, ha recordat que feia dos anys que ja li havien enviat.