Catalunya ha liderat durant el primer semestre de 2020 les denúncies per ocupacions il·legals d’habitatges de tot l’Estat espanyol, amb 3.611, i la demarcació de Girona ha estat la tercera de tot l’Estat en nombre de denúncies, amb 515, només per darrere de Barcelona i Madrid. A Figueres, recents estudis van quantificar en 126 els habitatges ocupats de forma irregular.

El dret a l’habitatge està reconegut per la Declaració Universal dels Drets Humans, la Constitució Espanyola i l’Estatut de Catalunya, però també hi ha un altre dret fonamental, que és el de la propietat privada, reconegut també per la Constitució espanyola i el Codi Civil. La realitat és que, avui dia, l’ocupació il·legal d’habitatges s’ha convertit en un problema social, convivencial i de seguretat a la ciutat de Figueres i la moció que vam presentar al ple estableix amb urgència mecanismes que garanteixin el dret de tothom a un habitatge digne, però també el dret a la propietat privada.

Amb aquesta iniciativa es proposa un abordatge global a la problemàtica amb el doble objectiu de garantir que ningú tingui la necessitat d’ocupar un habitatge per causes socials i combatre les ocupacions irregulars amb un protocol d’actuació que, a partir de les competències municipals, contribueixi a posar fi a aquesta pràctica. És la nostra obligació compatibilitzar el dret a l’habitatge amb el dret a la propietat privada.